Konu Sınıflaması
 
Üye Girişi
E-Posta
Şifre
 
Yayınevleri
 
Sepetim
 
E-Posta Haber Grubu
Kampanyalardan ve indirimlerden haberdar olmak için haber grubumuza kayıt olun.
E-Posta
 

Medyada Tanıklık: Türkiye'de Askeri Darbeler
 
Satışta
pdf
Kitap Adı
Medyada Tanıklık: Türkiye'de Askeri Darbeler
 
 
Özelliği
ISBN: 978-605-377-053-4, Türkçe, 2009, 408 sayfa, (13.5x19.5 cm2), 1. hamur kağıt.
 
 
26.00 TL
23.40 TL
% 10
Adet
Medyada Tanıklık: Türkiye\'de Askeri Darbeler
 
 


Çalışmada, Türkiye’de demokrasinin kesintiye uğradığı dönemlerde siyasal ve toplumsal yaşamda önemli izler bırakan askeri darbeler ve o dönemlere tanıklık etmiş olan medya çalışanlarının anlatıları üzerinden demokrasi dışı rejimin normal sürece geçene kadar olan sürede medyaya müdahale biçimleri ve bu çerçevede toplumsal rızayı nasıl sağlamaya çalıştığı üzerinde durulmuştur. Medya çalışanlarından 37 kişi ile sözlü tarih görüşmesi yapılmış, ve aralarından 29 anlatı seçilerek çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma başlangıcında, 1960, 1971 ve 1980 müdahalelerinin tümüne medyada çalışırken tanıklık etmiş kişilerle görüşmeler sınırlı tutulmak amacı taşınmıştır. Buna karşın, bazı görüşmeler sırasında yaşanılan güçlükler (yaş, bellek kaybı) buna izin vermemiştir. O nedenle, görüşmecilerin ve görüşmelerin kapsamı genişletilmiş, darbelerden en az birini medyada çalışırken yaşayanlar da çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma, Türkiye’nin toplumsal, siyasal analizi değildir. Türkiye’de ordunun yapısının analizi de değildir. Darbelerin nedenleri üzerine yapılan bir çalışma da değildir. Medyada darbe dönemlerini yaşayanların tanıklıkları üzerinden, medyada yaşananlar ve zor unsurunun hakim olduğu dönemlerde rıza imalatının nasıl sağlandığı ile ilgilidir. Dolayısıyla amaç, kişisel tanıklıklar üzerinden bu döneme bakmaktır. Birinci Bölümde kitle iletişim araçları aracılığıyla rızanın imalatının oluşturulması üzerinde durulmuştur. İdeolojiler, toplumsal grupların ya da sınıfların dayanışmasını sağlamaktadır. Bu dayanışma sayesinde, toplumsal gruplar aralarında birlik sağlamakta ve toplumda ortak bir amaca göre hareket edebilmektedirler. Marks, Gramsci ve Althusser’in kavramsallaştırmalarından yola çıkılarak ideoloji ve hegemonya kavramları rızanın imal edilmesi bağlamında incelenmiştir. İkinci bölümde, Türkiye toplumsal formasyonunda, demokratik sürecin askıya alınmasını getiren ordunun yönetime fiili olarak el koyduğu dönemlere bakılmıştır. Ekonomik, siyasal ve ideolojik krizlerin parlamenter süreci kesintiye uğratması ile beraber ‘istisna hali’ne karar veren siyasal bir güç olarak ordunun 1960, 1971 ve 1980 darbeleri sözlü tarih anlatılarına zemin oluşturmak amacıyla incelenmiştir. Üçüncü bölümde, Askeri darbeler döneminde rızanın diğer ideolojik aygıtlar yanında kitle iletişim araçlarıyla imalatı üzerinde durulmuştur. Bu bölümde sözlü tarih tanıklarının, dönemlere ilişkin anlatılarına dayanılarak, tamamen iktidara gelen ordunun denetimi altında olan kitle iletişim araçları, gazete, radyo ve televizyonda ideolojik seferberlik sürecinin nasıl oluşturulduğu; bu amaca yönelik olarak, devlet tekelinde bulunan TRT kurumunda radyo ve televizyon yayınlarının yeniden yapılandırılıp düzenlenmesi üzerinde durulmuştur. TRT’nin darbe dönemlerinde önce yasal daha sonra da hem yasal hem de büyük ölçüde teknolojik dönüşümünün gerçekleştirilmesi; ideolojik müdahalelerin, TRT ve basında uygulanan yaygın sansür ile tamamlanması; Yoğun denetim ve sansür sonucunda kitle iletişim araçlarında ortaya çıkan ‘haber yoksunluğu’ ile beraber, gerçeklikten uzaklaşmayı, toplumsala karşı ilgiyi azaltmayı da beraberinde getiren magazinelleşmenin darbe dönemlerinde kendine yer bulması konu edinilmiştir. Son olarak, kendileriyle sözlü tarih görüşmesi yapılan 29 medya çalışanının tanıklıkları ‘olduğu gibi’ çalışmaya alınmıştır. Tanıklıklardan önce, yapılan sözlü tarih yöntemi üzerine bilgi verilmesi uygun görülmüş, sözlü tarih çalışması yaparken yaşanılan deneyimler, karşılaşılan durumlar ya da güçlükler çalışmaya dahil edilmiş, okuyucularla paylaşılması amaçlanmıştır.

Bir Dönem Babıali ve Avrupa Konseyi

Bir Dönem Babıali ve Avrupa Konseyi

1.67 TL

Her Yönüyle Yahya Kemal

Her Yönüyle Yahya Kemal

1.30 TL

Yazarlığının 40. Yılında YUSUF ÇOTUKSÖKEN

Yazarlığının 40. Yılında YUSUF ÇOTUKSÖKEN

10.37 TL

Bosna'da Savaş Yüreğimde Kan Gülleri

Bosna'da Savaş Yüreğimde Kan Gülleri

8.15 TL

Büyük Ressamlar

Büyük Ressamlar

21.25 TL

30 Şubatta Doğdum Yerimde Duramıyorum

30 Şubatta Doğdum Yerimde Duramıyorum

9.44 TL

Gönül Pazarı

Gönül Pazarı

15.83 TL

Türklerin Tanrısı Devlet

Türklerin Tanrısı Devlet

12.31 TL

Yaşarken Yazmak

Yaşarken Yazmak

10.56 TL

Medyada Tanıklık: Türkiye'de Askeri Darbeler

Medyada Tanıklık: Türkiye'de Askeri Darbeler

21.67 TL

12 Eylülün 30. Yılında 30 Yıl 30 Hayat

12 Eylülün 30. Yılında 30 Yıl 30 Hayat

49.17 TL

Abdülhamit -Yıldız Hatıraları-

Abdülhamit -Yıldız Hatıraları-

24.17 TL

Anka Kuşu: Erdal İnönü Anlatıyor

Anka Kuşu: Erdal İnönü Anlatıyor

32.50 TL

Aydınlık Bir Adam Korkut Boratav

Aydınlık Bir Adam Korkut Boratav

15.83 TL

Bakan Danışmanı'nın Not Defteri

Bakan Danışmanı'nın Not Defteri

15.83 TL

Bir Ara Rejim Bürokratının Anıları

Bir Ara Rejim Bürokratının Anıları

15.83 TL

Konferans Duyuruları
İlk 30 kitap bedava
b9/e-kitap/e-book
Üniversite Öğrencileri, Akademisyenler
b7/Bilişim-Bilgisayar Kitapları
b8/işletme-İktisat Kitapları
b6/Türkiyenin İnternet Kitapçısı
b5/Güzel Sanatlar
b3/Mühendislik-Mimarlık Kitapları
b2/Bilimsel Oyuncaklar