Sepetinizde ürün bulunmamaktadır

İşletmeye Giriş
ISBN: 978-605-4220-86-1, Türkçe, Ağustos 2015, 480 sayfa, (16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt.
Yeni
Kampanya
İndirimli
Satışta
Adet
Bu kitap, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde iki dönemde okutulan "genel işletme" ve "işletmeye giriş" gibi derslerde kullanılmak üzere hazırlanmış kapsamlı bir kaynak eserdir.

Kitapta işletmenin tanıtımı yapıldıktan sonra işletmelerin hukuksal biçimleri, işletmenin çevresi incelenmekte ve yönetim, muhasebe, finans, pazarlama, üretim, insan kaynakları ve bilişim sistemleri gibi işletmeciliğin çeşitli uzmanlık alanlardaki konular (işlevler) giriş düzeyinde ele alınmaktadır.

Kitabımızda bölüm sonlarında konular kısaca özetlenmekte ve zengin sorularla konunun pekişmesi sağlanmaktadır; bölüm sonlarındaki sorular kavramsal ve uygulama soruları olarak ayrı ayrı hazırlanmıştır. Kitapta ayrıca benzer kitaplarda bulunmayan firma değerlemesi ve işletme işlevlerinin bütünleştirilmesi gibi konular üzerinde de durulmaktadır.

Kitapta bazı bölümlerin sonunda gerek hukuk ve gerekse işletmecilikte kullanılan nicel yöntemler için çok sayıda ek vardır. Ayrıca kitabın sonunda İşletme Terimler Sözlüğü de yer almaktadır.
---------------------
İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

AYRIM I: İŞLETMENİN KURULMASI (ÖRGÜTLENMESİ)

1 İŞLETMENİN (İŞİN) PLANLANMASI
1.1 İŞLETMENİN TANIMLANMASI VE ÖNEMLİ İŞLETME KARARLARI
1.2 İŞLETMENİN AMAÇLARI
1.3. İŞLETME TÜRLERİ
1.4 ÖNEMLİ ÇIKARDAŞLAR
1.5 İŞLETMENİN ÖNEMLİ İŞLEVLERİ
1.6 GİRİŞİMCİ OLMAK
1.7 İŞ DÜŞÜNCESİN YARATILMASI
1.8 İŞ PLANININ GELİŞTİRİLMESİ
1.9 YATIRIM PROJELERİ
1.10 ÖZET
1.11 KAVRAMSAL SORULAR
11.12 UYGULAMA SORULARI

2 İŞLETMENİN HUKUKSAL BİÇİMİNİN SEÇİLMESİ
2.1 HUKUKSAL BİÇİMİNİN SEÇİLMESİNDE GÖZ ÖNÜNE ALINMASI GEREKEN KONULAR
2.2 İŞLETMELERDE HUKUKSAL BİÇİMLER, BUNLARIN SAKINCA VE ÜSTÜNLÜKLERİ
2.3 İŞLETMENİN HUKUKSAL BİÇİMİNİN GETİRİ ORANINA VE RİSKE ETKİSİ
2.4 VAR OLAN İŞLETMELERDE SAHİPLİK NASIL EDİNİLİR?
2.5 FRANCHISING
2.6 ÖZET
2.7 KAVRAMSAL SORULAR
2.8 UYGULAMA SORULARI


EK 2.A HUKUKUN TANIMI VE KAYNAKLARI
EK 2.B HUKUKUN SINIFLANDIRILMASI
EK 2.C MEDENİ HUKUK
EK 2.D TİCARET HUKUKU
EK 2.E VERGİ HUKUKU

AYRIM II: İŞLETMENİN ÇEVRESİ

3 KÜRESEL ORTAMIN DEĞERLENDİRİLMESİ
3.1 GENEL ÇEVRE
3.2 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİĞİ GÜDÜLEYEN ETMENLER
3.3 KÜRESEL FIRSATLAR
3.4 YABANCI İŞLETMELERİN ULUSAL EKONOMİLERDEKİ YATIRIMLARI
3.5 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK
3.6 ÖDEMELER DENGESİ
3.7 İŞ/YATIRIM YAPILAN ÜLKE KOŞULLARININ İŞLETMEYE ETKİLERİ
3.8 KAMBİYO KURLARI
3.9 KAMBİYO KURLARININ İŞLETME BAŞARIMINDA ETKİSİ
3.10 ÖZET
3.11 KAVRAMSAL SORULAR
3.12 UYGULAMA SORULARI

4 EKONOMİK ORTAMIN DEĞERLENDİRİLMESİ
4.1 EKONOMİK ORTAM
4.2 MAKROEKONOMİK ETKİLER
4.3 PAZAR FİYATLARININ BELİRLENMESİ
4.4 PAZAR FİYATLARINI ETKİLEYEN ETMENLER
4.5 EKONOMİK ORTAMA DEVLETİN ETKİSİ
4.6 ÖZET
4.7 KAVRAMSAL SORULAR
4.8 UYGULAMA SORULARI

5 SANAYİYE ÖZGÜ ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
5.1 SANAYİ ÖZELLİKLERİ
5.2 SANAYİDEN KAYNAKLANAN RİSKLERE AÇIKLIK
5.3 SANAYİ İÇİNDE REKABET
5.4 SANAYİ YAPISI VE SANAYİDEKİ EĞİLİMLER
5.5 ÖZET
5.6 KAVRAMSAL SORULAR
5.7 UYGULAMA SORULARI
EK 5.A REKABET HUKUKU

AYRIM III: YÖNETİM VE ÖRGÜTLEME

6 YÖNETİM
6.1 ETKİN YÖNETİM VE YÖNETİMDE ÇEŞİTLİ DÜZEYLER
6.2 YÖNETİCİLERİN İŞLEVLERİ
6.3 YÖNETSEL BECERİLER
6.4 ETKİN ZAMAN YÖNETİMİ
6.5 YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN EVRİMİ (YÖNETİM DÜŞÜNCE OKULLARI)
6.6 ÖZET 120
6.7 KAVRAMSAL SORULAR
6.8 UYGULAMA SORULARI

7 ÖRGÜTLEME
7.1 ÖRGÜTSEL YAPI VE STRATEJİK PLAN
7.2 GÖREVLERİN BÖLÜMLERE ATANMASI
7.3 BÖLÜMLERARASI BİLGİ AKIŞI
7.4 ÖZET
7.5 KAVRAMSAL SORULAR
7.6 UYGULAMA SORULARI

AYRIM IV: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

8 İŞGÖRENLERİN GÜDÜLENMESİ
8.1 GÜDÜLEME ÜZERİNE KURAMLAR
8.2 İŞGÖRENİN İŞ DOYUMU VE GÜDÜLENMESİ NASIL ARTTIRILIR?
8.3 ÖZET
8.4 KAVRAMSAL SORULAR
8.5 UYGULAMA SORULARI

9 İŞGÖRENLERİN İŞE ALINMASI, EĞİTİMİ, DEĞERLENDİRİLMESİ VE KARİYER YÖNETİMİ
9.1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLKELERİ
9.2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI
9.3 EŞİT FIRSAT SAĞLAMA
9.4 ÖDEME PAKETLERİ
9.5 İŞGÖRENLERİN BECERİLERİNİN ARTTIRILMASI
9.6 İŞGÖREN BAŞARIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
9.7 KARİYER YÖNETİMİ VE PLANLAMASI
9.8 ÖZET
9.9 KAVRAMSAL SORULAR
9.10 UYGULAMA SORULARI
EK. 9.A İŞ HUKUKU

AYRIM V: ÜRETİM YÖNETİMİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI

10 ÜRETİM YÖNETİMİ
10.1 ÜRETİMDE KULLANILAN VARLIKLAR (KAYNAKLAR)
10.2 İŞLETMELERDE EN UYGUN BÜYÜKLÜĞÜN (KAPASİTENİN) BELİRLENMESİ
10.3 KURULUŞ YERİNİN SEÇİMİ
10.4 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, SANAYİ SİTESİ VE SERBEST BÖLGELER
10.5 ÜRETİM SİSTEMİ TÜRLERİ
10.6 FABRİKA TASARIMI VE YERLEŞİM PLANI
10.7 ÜRETİM KONTROLÜ
10.8 ÜRETİMİN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMADA ÇEŞİTLİ YÖNTEMLER
10.9 ÖZET
10.10 KAVRAMSAL SORULAR
10.11 UYGULAMA SORULARI
EK 10.A BAZI YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI (YÖNETİM BİLİMİ) YÖNTEMLERİ

11 BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI
11.1 BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ
11.2 BİLGİSAYAR NEDİR?
11.3 BİLGİSAYARIN KULLANIM ALANLARI
11.4 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERININ YÖNETİMİ
11.5 YENİ TEKNOLOJİLER VE ETKİLERİ
11.6 ÖZET
11.7 KAVRAMSAL SORULAR
11.8 UYGULAMA SORULARI

AYRIM VI: PAZARLAMA YÖNETİMİ

12 ÜRÜNLERİN YARATILMASI VE FİYATLANDIRILMASI
12.1 PAZARLAMANIN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ
12.2 ÜRÜNLER KONUSUNDA TEMEL BİLGİLER
12.3 HEDEF PAZARIN BELİRLENMESİ
12.4 YENİ ÜRÜNLERİN YARATILMASI
12.5 ÜRÜNÜ FARKLILAŞTIRMA
12.6 ÜRÜNÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ
12.7 FİYATLAMA STRATEJİLERİ
12.8 FİYATLAMA ÖRNEĞİ
12.9 DİĞER FİYATLAMA KARARLARI
12.10 ÖZET
12.11 KAVRAMSAL SORULAR
12.12 UYGULAMA SORULARI

13 ÜRÜNLERİN DAĞITIMI
13.1 DAĞITIM KANALLARI
13.2 ENİYİ (OPTİMAL) DAĞITIM KANALI
13.3 PAZARI KARŞILAMA ÖLÇÜSÜ
13.4 TAŞIMA BİÇİMİNİN BELİRLENMESİ
13.5 DAĞITIM SÜRECİNİN HIZLANDIRILMASI
13.6 PERAKENDECİLER
13.7 TOPTANCILAR
13.8 DİKEY KANAL BÜTÜNLEŞMESİ
13.9 ÖZET
13.10 KAVRAMSAL SORULAR
13.11 UYGULAMA SORULARI

14 ÜRÜNLERİ TUTUNDURMA
14.1 TUTUNDURMA KONUSUNDA TEMEL BİLGİLER
14.2 REKLAM
14.3 KİŞİSEL SATIŞ
14.4 SATIŞI ARTTIRICI ÇABALAR
14.5 HALKLA İLİŞKİLER
14.6 ENİYİ TUTUNDURMA KARMASININ BELİRLENMESİ
14.7 SATIŞÇILARI YÖNETME
14.8 ÖZET
14.9 KAVRAMSAL SORULAR
14.10 UYGULAMA SORULARI

AYRIM VII: MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM

15 MUHASEBE VE FİNANSAL ANALİZ
15.1 MUHASEBENİN İŞLETMELERDE KULLANIMI
15.2 FİNANSAL RAPORLAMADA SORUMLULUKLAR
15.3 FİNANSAL TABLOLAR VE BU TABLOLARIN YORUMLANMASI
15.4 ORAN ANALİZİ
15.5 YÖNETİM MUHASEBESİNİN ÖNEMLİ KONULARI
15.6 ÖZET
15.7 KAVRAMSAL SORULAR
15.8 UYGULAMA SORULARI

16 FİNANSAL PİYASALAR
16.1 FİNANSAL PİYASALAR 302
16.2 YENİ MENKUL DEĞERLERİN ÇIKARIMI
16.3 FİNANSAL PİYASA TÜRLERİ
16.4 FİNANSAL PİYASALARIN ETKİNLİĞİ VE DAVRANIŞSAL FİNANS
16.5 FAİZ ORANLARI
16.6 ÖZET
16.7 KAVRAMSAL SORULAR
16.8 UYGULAMA SORULARI
EK 16.A SERMAYE PİYASASI HUKUKU

17 YATIRIM KARARLARI
17.1 YATIRIM KARARLARI VE BU KARARLARIN SINIFLANDIRILMASI
17.2 SERMAYE BÜTÇELEMESİNDE YAPILACAK İŞLER
17.3 SERMAYE BÜTÇELEMESİ ANALİZİ: NET ŞİMDİKİ DEĞER VE İÇ VERİM ORANI YAKLAŞIMLARI
17.4 NET İŞLETME SERMAYESİNE YAPILAN YATIRIMLAR
17.5 SERMAYE BÜTÇELEMESİ İLE İLGİLİ BİR ÖRNEK
17.6 BİRLEŞME
17.7 KALDIRAÇLI DIŞARIDAN ELE GEÇİRME VE ELDEN ÇIKARMA
17.8 KISA SÜRELİ YATIRIM KARARLARI
17.9 ÖZET
17.10 KAVRAMSAL SORULAR
17.11 UYGULAMA SORULARI
EK 17.A PARANIN ZAMAN DEĞERİ
EK 17.B PARANIN ZAMAN DEĞERİ TABLOLARI

18 FİNANSMAN KARARLARI 345
18.1 BORÇ FİNANSMANI YÖNTEMLERİ
18.2 ÖZSERMAYE FİNANSMAN YÖNTEMLERİ
18.3 İŞLETMELER NASIL MENKUL DEĞER ÇIKARIRLAR?
18.4 İSKONTO ORANININ (AĞIRLIKLI ORTALAMA SERMAYE MALİYETİNİ) TAHMİNİ
18.5 SERMAYE YAPISI KARARLARI
18.6 TEMETTÜ POLİTİKASI
18.7 ÖZET
18.8 KAVRAMSAL SORULAR
18.9 UYGULAMA SORULARI

AYRIM VIII: ÖZEL KONULAR

19 İŞ AHLAKI VE TOPLUMSAL SORUMLULUK
19.1 İŞ AHLAKI VE İŞLETME KARARLARI
19.2 İŞLETMENİN MÜŞTERİLERE KARŞI SORUMLULUKLARI
19.3 İŞLETMENİN ÇALIŞANLARA KARŞI SORUMLULUKLARI
19.4 İŞLETMENİN PAYDAŞLARA KARŞI SORUMLULUKLARI
19.5 İŞLETMENİN BORÇ VERENLERE KARŞI SORUMLULUĞU
19.6 İŞLETMENİN ÇEVREYE KARŞI SORUMLULUĞU
19.7 İŞLETMENİN TOPLUMA KARŞI SORUMLULUĞU
19.8 İŞLETMENİN ULUSLARARASI ORTAMDAKİ SORUMLULUKLAR
19.9 TOPLUMSAL SORUMLULULUKLARIN MALİYETLERİ
19.10 KURUMSAL YÖNETİM
19.11 ÖZET
19.12 KAVRAMSAL SORULAR
19.13 UYGULAMA SORULARI
EK 19.A TÜKETİCİ HUKUKU

20. RİSK YÖNETİMİ
20.1 RİSK YÖNETİMİNDE İLGİLİ İŞLER
20.2 EKONOMİK ORTAMDAN KAYNAKLANAN İŞ RİSKİ
20.3 EKONOMİK KOŞULLARDAN ORTAYA ÇIKAN RİSKİN ÇİTLENMESİ
20.4 İŞLETMEYE ÖZGÜ RİSK
20.5 DAVALARLA KARŞILAŞMAK
20.6 İŞLETME BAŞARISIZLIKLARI VE BAŞARISIZLIKLARI ÖNLEMEDE ÇARELER
20.7 ÖZET
20.8 KAVRAMSAL SORULAR
20.9 UYGULAMA SORULARI
EK 20.A İCRA-İFLAS HUKUKU

21. FİRMA DEĞERLEMESİ VE İŞLETME İŞLEVLERİNİN BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ
21.1 FİRMA DEĞERLEMESİ
21.2 İŞLETME KARARLARI VE İŞLETME DEĞERİ
21.3 İŞLETME STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
21.4 ÖZET
21.5 KAVRAMSAL SORULAR
21.6 UYGULAMA SORULARI

İŞLETME TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

KAYNAKÇA
DİZİN
Türkiye İş Bankası - Maximum Kart
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4
13.6 TL 27 TL
9.07 TL 27 TL
6.8 TL 27 TL
YORUMLARSize Yorumunuzu Yazın

Bu Ürünü Nasıl Buldunuz ?

Ad Soyad:
Mail Adresiniz :
Yorum :
Güvenlik Resmi :
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi
YORUMLARA GÖZ ATIN
Ürüne ait yorum kaydı bulunamadı!
BENZER ÜRÜNLER
% 15
Küresel Yönetim ve Pazarlama
ISBN: 978-605-4220-12-0, Türkçe, 1. basım, 2010, 142 sayfa, (16,5x24 cm2), 1. hamur kitap kağıdı.
27.00 TL
21.25 TL+KDV
% 67
Kurumsal Yönetim
ISBN: 975-6797-70-3, Türkçe, 1. basım, 2006, 207 sayfa, (15x21 cm2), 1. hamur kitap kağıdı.
25.00 TL
7.64 TL+KDV
% 15
Yönetim Bilimi Yöneylem Araştırması
Yönetim Bilimi Yöneylem Araştırması
25.00 TL
19.68 TL+KDV
% 15
Yönetimde Şeffaflık
Yönetimde Şeffaflık
10.00 TL
7.87 TL+KDV
% 15
Genel İşletme
Genel İşletme Ders Notları
12.50 TL
9.84 TL+KDV
% 18
Küçük ve Orta Boy İşletmelerde Belgelerle Uygulamalı
Küçük ve Orta Boy İşletmelerde Belgelerle Uygulamalı
15.00 TL
11.39 TL+KDV
% 15
Çift Kariyerli Eşler ve Çalışma Yaşamındaki Yeri
Çift Kariyerli Eşler ve Çalışma Yaşamındaki Yeri
15.00 TL
11.81 TL+KDV
% 15
İstatistiksel Kalite Kontrol
İstatistiksel Kalite Kontrol
25.00 TL
19.68 TL+KDV
% 15
Toplam Kalite Yönetimi ve İnsan
Toplam Kalite Yönetimi ve İnsan
18.00 TL
14.17 TL+KDV
% 15
Yatırım Projeleri Analizi
Yatırım Projeleri Analizi
20.00 TL
15.74 TL+KDV
% 10
Entegre Lojistik Yönetimi
ISBN: 9786053773726, Türkçe, 2. basım, 2010, 564 sayfa, (13,5x19,5cm2), 1. hamur kağıt.
32.00 TL
26.67 TL+KDV
% 5
Küreselleşme Sürecinde Güçsüzleşen Ulus-Devlet
ISBN: 978-994-4250-368, Türkçe, 2009, 178 sayfa, (13,5x21 cm2), kitap kağıdı.
17.00 TL
14.95 TL+KDV
% 5
Yönetim Teori, Süreç ve Uygulama
Yönetim Teori, Süreç ve Uygulama
40.00 TL
35.19 TL+KDV
% 5
Bölgesel Finansal Entegrasyon
Bölgesel Finansal Entegrasyon
18.00 TL
15.83 TL+KDV
% 5
İşletme Odağı Girişimci Sorunları
İşletme Odağı Girişimci Sorunları
13.00 TL
11.44 TL+KDV