0

Sepetinizde 0 ürün bulunmaktadır.

Toplam
0,00
   
 
 
 
 
     

Elektronik Mühendisliğine Giriş
Elektronik Mühendisliğine Giriş
ISBN: 978-975-6797-92-1, Editör: Prof. Dr. Ali Okatan ve Prof. Dr. Mahmut Ün, 3. basım, Şubat 2020, 368 sayfa, (16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt
Satışta
Adet

Bu kitabın amacı, “Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği” bölümlerinde birinci ya da ikinci sınıflarda okutulan “Elektronik Mühendisliği” dersleri için bir kaynak, ders kitabı oluşturmaktır. Böylesi bir eserle, ilgili öğrenciler, mesleklerine iyi bir başlangıç yapabilecek ve mesleklerine ait konuları önceden giriş düzeyinde anlayacaklardır. Yazarlarımız yılların bilgi ve deneyimli böylesi bir eseri yansıtmışlardır.

Kitapta ele alınan ana konular; Devre Teorisine Giriş, Kirchhof Yasaları, Pasif Devre Elemanları, Doğru Akım Devreleri, İşlemsel Yükselteçler, RLC Devrelerinin Dinamik Davranışları, Alternatif Akım (AA/AC) Devreleri, Manyetik Kuplajlı Devreleri ve Transformatörler, Yarı İletken Devre Elemanları, Mantıksal Devreler ve Mikroişlemciler, Elektromanyetik Alan ve Dalga Teorisi, İşaret ve Görüntü İşleme ve Bilgisayar Ağları şeklinde elektronik mühendisliğinin tüm temel konularını kapsamaktadır.

Böylesi bir eserin, “Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine Giriş” kitabının Elektrik, Elektronik; Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği öğretimine ve genel anlamda elektrik/elektronik ile ilgili eğitim veren "Elektronik Teknolojileri" ve "Elektronik Öğretmenliği" disiplinlerine de katkısı çok olacaktır. Üniversite öğrencilerine önerilir.


Editörler: Prof. Dr. Ali OKATAN ve Prof. Dr. Mahmut ÜN

----------------------------------
İÇİNDEKİLER

Önsöz

Bölüm 1.  Giriş - Elektronik Mühendisliği

1.1. TMMOB, EMO ve Bologna Süreci

1.2. Teknik Açıdan Elektronik Mühendisliği

1.3. Devre Kuramına Bir Bakış

1.4. Uluslararası Birim Sistemleri

1.5. Elektronik Mühendisliği Tarihi Gelişimi ve Çalışma Alanları

1.6. Özet

1.7. Sorular


Bölüm 2.  Devre Teorisine Giriş

2.1. Akım ve Gerilim

2.1.1. İdeal Temel Devre Elemanları

2.2. Güç ve Enerji

2.3. Devre Elemanları 

2.3.1. Gerilim ve Akım Kaynakları

2.3.2. Elektriksel Direnç ve Ohm Yasası

2.3.2.1. Ohm Yasası

2.3.2.2. Dirençte Harcanan Güç

2.3.3. Bobin, Kondansatör, İndüktans ve Kapasite

2.4. Kirchhof Yasaları

2.5. Özet

2.6. Sorular


Bölüm 3.  Pasif Devre Elemanları

3.1.  Dirençler

3.1.1. Direnç Parametreleri

3.1.2. Direnç Değerleri

3.1.3. Direnç Türleri

3.1.4. Ayarlanabilir Direnç / Varistör

3.1.5. Eksi ve Artı Sıcaklık Katsayılı Dirençler

3.1.6. Fotoiletkenler

3.2. Kondansatörler

3.2.1. Kondansatör Türleri ve Özellikleri

3.3. Özet

3.4. Sorular


Bölüm 4.  Doğru Akım Devreleri

4.1. Kirchhof Yasaları

4.2. Eşdeğer Dirençleri

4.2.1. Seri Bağlı Dirençler

4.2.2. Paralel Bağlı Dirençler

4.2.3. Gerilim Bölücü Devreler

4.2.4. Akım Bölücü Devreler

4.3. Çevre Akımları Yöntemi

4.4. Düğüm Gerilimleri Yöntemi

4.5. Toplamsallık Teoremi

4.6. Norton Teorimi

4.7. Theven’in Teorimi

4.8. Tellegen Teorimi

4.9. Özet

4.10. Sorular


Bölüm 5. İşlemsel Yükselteçler


5.1. İşlemsel Yükselteçlerin Uçları

5.2. Terminal Gerilimleri ve Akımları

5.3. Eviren Yükselteç

5.4. Evirmeyen Yükselteç

5.5. Toplayıcı Yükselteç

5.6. Fark Yükselteci

5.7. Türev Alıcı

5.8. İntegral Alıcı

5.9. İşlemsel Yükseltecin Eşdeğer Devresi

5.10. İşlemsel Yükselteç Uygulamaları

5.10.1. Gerilim İzleyici

5.10.2. Akım-Gerilim Dönüştürücü

5.10.3. Gerilim-Akım Dönüştürücü

5.8. Özet

5.9. Sorular


Bölüm 6.  RLC Devrelerinin Dinamik Davranışları

6.1. Bobin (İndüktör) ve Kondansatör

6.1.1. İdeal İndüktör

6.1.2. İdeal Kapasitör

6.1.3. Eşdeğer Kapasite ve İndüktans

6.2. RL ve RC Devreleri Devrelerinin Dinamik Davranışları

6.2.1. RL ve RC Devrelerinin Doğal Yanıtları

6.2.2. RC ve RL Devrelerinin Basamak Yanıtları

6.3. RLC Devrelerinin Dinamik Davranışı

6.3.1. Seri RLC Devresinin Doğal Yanıtı

6.3.2. Seri RLC Devresinin Basamak Yanıtı

6.4. Özet

6.5. Sorular


Bölüm 7. Alternatif Akım (AA/AC) Devreleri

7.1. Sinüzoidal Kaynak, Genlik, Frekans ve Faz

7.2. Fazör Kavramı ve Fazör Alanında Kirchhoff Yasaları

7.2.1. Fazör Kavramı

7.2.2. Fazör Alanında Kirchhoff Yasaları

7.3. Empedans ve Admitans

7.3.1. Empedans Tanımı

7.3.2. Admitans Tanımı

7.3.3. Empedans ve Admitans Bileşenleri Arasındaki İlişki

7.4. R, L ve C Elemanlarının Frekans Alanında Gösterimleri

7.4.1. Frekans Alanında Direnç, R

7.4.2. Frekans Alanında Endüktans, L

7.4.3. Frekans Alanında Kapasitans, C

7.5. Fazör Diyagramları

7.6. Tek Kaynaklı R, RL, RC, LC ve RLC Devrelerinin Analizi

7.6.1. Seri ve Paralel Bağlı Devreler

7.6.2. Tek Kaynaklı Direnç Devresi

7.6.3. Tek Kayaklı RL Devresi

7.6.4. Tek Kaynaklı RC Devresi

7.6.5. Tek Kaynaklı LC Devreleri; Seri ve Paralel Rezonans

7.6.6. Tek Kaynaklı RLC Devreleri

7.6.7. Tek Kaynaklı RLC Devrelerinin Analizine Sayısal Örnekler

7.7. Alternatif Akım Devrelerinde Güç

7.7.1. Anlık Güç

7.7.2. Aktif  Güç, Güç Açısı ve Güç Faktörü

7.7.3. Reaktif Güç, Karmaşık Güç ve Güç Üçgeni

7.7.4. Empedans ve Admitansların Uç Güçleri

7.7.5. Etkin Değer ve Ortalama Değer

7.7.6. AA Devrelerinde Maksimum Güç Aktarımı

7.8. Özet

7.9. Sorular


Bölüm 8. Manyetik Kuplajlı Devreleri ve Transformatörler

8.1. Magnetik Devreler

8.2. Ortak  İndüktans

8.3. Doğrusal Transformatör

8.4. İdeal Transformatörler

8.5. Transformatör Uygulamaları

8.6. Doğru Akım Makinaları

8.7. Alternatif Akım çok Fazlı Makinalar

8.8. Adım Motorları

8.9. Özet

8.10. Sorular


Bölüm 9. Yarı İletken Devre Elemanları

9.1. Yarı İletken Maddeler ve Özellikleri

9.2. P-N Birleşimi

9.3. Diyotlar

9.3.1. Diyotların Elektriksel Yapıları

9.3.2. Diyot Uygulamaları

9.3.3. Doğrultma Devreleri

9.3.4. Diyot Çeşitleri

9.4. Bipolar Eklemli Transistörler (BJT)

9.4.1. BJT'in Temel Yapısı ve Çalışma Şekli

9.4.2. Transistörün Yükselteç Olarak Kullanılması

9.4.3. Transistörün Anahtar Olarak Kullanılması

9.4.4. Transistör İçin Alfa ve Beta İlişkisi

9.4.5. Transistör Bağlantı Çeşitleri

9.5. Alan Etkili Transistörler (FET)

9.6. Diğer Yarı İletken Devre Elemanları

9.7. Özet

9.8. Sorular


Bölüm 10. Mantıksal Devreler ve Mikroişlemciler

10.1. Mantıksal Devre Elemanları ve Boole Cebri

10.1.1. Boole Cebri Teoremleri ve Örnekler

10.2. Mantıksal Devre Türleri ve Tasarımı

10.2.1. Kombinezonsal Devreler

10.2.2. Ardışıl Devreler

10.3. Mikroişlemci Mimarisi ve Assembly Dili

10.3.1. İşlemci Mimarisi, Saklayıcılar ve Adresleme Modları

10.3.2. Örnek İşlemci 805551'in Bazı Assembly Komutları

10.4. ADC ve DAC Devreleri

10.5. ASIC Tasarımı

10.6. Özet

10.7. Sorular


Bölüm 11. Elektromanyetik Alan ve Dalga Teorisi

11.1. Birimler

11.2. Maxwell Denklemleri

11.3. Elektrik Yükü ve Yük Yoğunluğu

11.4. Elektrostatik

11.4.1. Coulomb Yasası

11.4.2. Elektrik Alan

11.4.3. Elektrik Potansiyel

11.4.4. Elektrik Dipol

11.4.5. Elektrik Akı Yoğunluğu ve Deplasman Vektörü

11.4.6. Gauss Yasası

11.4.7. Elektriksel Malzemeler, İletkenler ve Dielektrikler

11.4.8. Sınır Koşulları

11.4.9. Elektrostatik Enerji ve Kapasitörler

11.4.10. Yük Korunumu ve Süreklilik Denklemi

11.5. Magnetostatik

11.5.1. Amper Manyetik Kuvvet Yasası

11.5.2. Manyetik Alan ve Biot-Savard Yasası

11.5.3. Amper Çevre Yasası

11.5.4. Manyetik Vektör Potansiyel

11.5.5. Manyetik Malzemeler ve Histerisiz Eğrisi

11.5.6. Selenoidler ve Elektromıktanıslar

11.5.7. Manyetik Alan Sınır Koşulları

11.5.8. Endüktans ve Manyetik Enerji

11.6. Zamanla Değişen Alanlar

11.6.1. Faraday Endükleme Yasası

11.6.2. Deplasman Akımı

11.6.3. Maxwell Denklemlerinin İntegral ve Noktasal Gösterimi

11.6.4. Zamanla Değişen Durumda Potansiyel İfadeleri

11.7. Elektromanyetik Dalga Teorisi ve Dalga Denklemi

11.7.1. Dalga Denklemi

11.7.2. Düzlem Dalgalar

11.7.3. Poynting Vektörü ve Güç Akışı

11.8. Özet

11.9. Sorular


Bölüm 12. İşaret ve Görüntü İşleme


12.1. İşaretler Üzerinde Temel Operasyonlar

12.2. Sürekli Zamanlı Temel İşaretler

12.3. İşaretlerin Ortalama Değer, Güç ve Enerji

12.4. Ayrık Zamanlı Temel İşlemler

12.5. Ayrık Zamanlı Sinüsoidallerin Periyodikliği

12.6. Özet

12.7. Sorular


Bölüm 13. Bilgisayar Ağları

13.1. Komple Ağın Bileşenleri

13.2. Sayısal İletişim

13.3. OSI Başvuru Modeli

13.4. Ağ Cihazları

13.5. Kablolama ve Kablosuz Bağlantı

13.6. Ağ Üzerine Çeşitli Kavramlar

13.7. Ağ Teknolojileri

13.7.1. Ethernet ve Türevleri

13.7.2. Jetonlu Halka ve Türevleri

13.7.3. Bazı WAN ve Uzak Bağlantı Teknolojileri

13.8. Özet

13.9. Sorular

Ek A. Elektrik/Elektronik Mühendisliği Odası (EMO)

Ek B. IEEE

Kaynakça

Yazarlarımız

Türkiye İş Bankası - Maximum Kart (OOS)
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4
180.6 TL 361 TL
120.4 TL 361 TL
90.3 TL 361 TL
YORUMLARSize Yorumunuzu Yazın

Bu Ürünü Nasıl Buldunuz ?

YORUMLARA GÖZ ATIN
Yorum bulunmamaktadır
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi
BENZER ÜRÜNLER
% 15
Elektrik Tesislerinde Doğru Bilinen Yanlışlar
ISBN: 9789755117164, Türkçe, 2021, 444 sayfa, (19x27 cm2), 1. hamur kağıt.
400,00
340,00
% 15
Elektrik Elektronik Mühendisliğine Giriş
ISBN: 978-975-5117-17-1, Türkçe, 2021, 393 sayfa, (18x24 cm2), 1. hamur kağıt.
700,00
595,00
% 15
Elektrik Güç Sistemleri
ISBN: 978-975-5117-20-1, Türkçe, 2021, 842 sayfa, (16x24 cm2), 1. hamur kağıt.
1.100,00
935,00
% 16
Elektronik Harp
ISBN: 978-605-282-634-8, Türkçe, 2021, 288 sayfa, (16x24 cm2), 1. hamur kağıt.
559,00
469,56
% 10
Gerçek Zamanlı Kontrol
ISBN: 978-975-0266-44-7, Türkçe, 2021, 288 sayfa, (16x24 cm2), 1. hamur kağıt.
225,00
202,50
% 10
Yapay Zeka Uygulamaları
ISBN: 978-975-0266-57-7, Türkçe, 2021, 480 sayfa, (16x24 cm2), 1. hamur kağıt.
360,00
324,00
% 15
Güç Sistemleri Tasarımı
ISBN: 978-975-5117-14-7, Türkçe, 2021, 170 sayfa, (16,5x23,5 cm2), ciltli, 1. hamur kağıt.
400,00
340,00
% 20
Arduino Eğitim Seti 3
ISBN: 201-619-9700-67-4, Türkçe, 2017, 1600 sayfa, (15x21 cm2), 1. hamur kağıt.
1.085,00
868,00
% 20
Mühendislik Seti (4 Kitap Takım)
ISBN: 201-619-9701-00-8, Türkçe, 2018, 1088 sayfa, (16,5x24 cm2), 1. hamur kağıt.
1.150,00
920,00
% 20
Elektrik Elektronik Mühendisliği Seti
ISBN: 201-619-9700-99-5, Türkçe, 2018, Set, (16,5x24 cm2), 1. hamur kağıt.
1.350,00
1.080,00
% 20
Elektronik Eğitim Seti 4
ISBN: 201-619-9700-58-2, Türkçe, 2020, 3040 sayfa, (16,5x24,5 cm2), 1. hamur kağıt.
1.585,00
1.268,00
% 20
Elektronik Eğitim Seti 3
ISBN: 201-619-9700-16-2, Türkçe, 2020, Set, (15x21 cm2), 1. hamur kağıt.
1.385,00
1.108,00
% 20
Elektronik Eğitim Seti 2
ISBN: 201-619-9700-15-5, Türkçe, 2020, 310 sayfa, (16x24 cm2), 2. hamur kağıt.
1.085,00
868,00
% 20
Elektronik Eğitim Seti
ISBN: 201-619-9700-14-8, Türkçe, 2018, 1984 sayfa, (15x21 cm2), 1. hamur kağıt.
885,00
708,00