Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
   
 
 
 
 
     

Elektronik Mühendisliğine Giriş
ISBN: 978-975-6797-92-1, 2. basım, Ekim 2013, 368 sayfa, (16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt.
Yeni
Satışta
Adet
Bu kitabın amacı, “Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği” bölümlerinde birinci ya da ikinci sınıflarda okutulan “Elektronik Mühendisliği” dersleri için bir kaynak, ders kitabı oluşturmaktır. Böylesi bir eserle, ilgili öğrenciler, mesleklerine iyi bir başlangıç yapabilecek ve mesleklerine ait konuları önceden giriş düzeyinde anlayacaklardır. Yazarımız yılların bilgi ve deneyimli böylesi bir eseri hazırlamıştır.

Ayrıca, böylesi bir eserin, “Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine Giriş” kitabının Elektrik, Elektronik; Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği öğretimine ve genel anlamda elektrik/elektronik ile ilgili eğitim veren "Elektronik Teknolojileri" ve "Elektronik Ögretmenliği" disiplinlerine de katkısı çok olacaktır. Üniversite öğrencilerine önerilir.

Editörler: Prof. Dr. Ali OKATAN ve Prof. Dr. Mahmut ÜN
----------------------------------
İÇİNDEKİLER

Önsöz

Bölüm 1.  Giriş - Elektronik Mühendisliği

(Ahmet ACAR)

1.1. TMMOB, EMO ve Bologna Süreci

1.2. Teknik Açıdan Elektronik Mühendisliği

1.3. Devre Kuramına Bir Bakış

1.4. Uluslararası Birim Sistemleri

1.5. Elektronik Mühendisliği Tarihi Gelişimi ve Çalışma Alanları

1.6. Özet

1.7. Sorular


Bölüm 2.  Devre Teorisine Giriş

(Prof. Dr. Avni MORGÜL)

2.1. Akım ve Gerilim

2.1.1. İdeal Temel Devre Elemanları

2.2. Güç ve Enerji

2.3. Devre Elemanları 

2.3.1. Gerilim ve Akım Kaynakları

2.3.2. Elektriksel Direnç ve Ohm Yasası

2.3.2.1. Ohm Yasası

2.3.2.2. Dirençte Harcanan Güç

2.3.3. Bobin, Kondansatör, İndüktans ve Kapasite

2.4. Kirchhof Yasaları

2.5. Özet

2.6. Sorular


Bölüm 3.  Pasif Devre Elemanları

(Dr. Sungur AYTAÇ)

3.1.  Dirençler

3.1.1. Direnç Parametreleri

3.1.2. Direnç Değerleri

3.1.3. Direnç Türleri

3.1.4. Ayarlanabilir Direnç / Varistör

3.1.5. Eksi ve Artı Sıcaklık Katsayılı Dirençler

3.1.6. Fotoiletkenler

3.2. Kondansatörler

3.2.1. Kondansatör Türleri ve Özellikleri

3.3. Özet

3.4. Sorular


Bölüm 4.  Doğru Akım Devreleri

(Prof. Dr. Ali OKATAN)

4.1. Kirchhof Yasaları

4.2. Eşdeğer Dirençleri

4.2.1. Seri Bağlı Dirençler

4.2.2. Paralel Bağlı Dirençler

4.2.3. Gerilim Bölücü Devreler

4.2.4. Akım Bölücü Devreler

4.3. Çevre Akımları Yöntemi

4.4. Düğüm Gerilimleri Yöntemi

4.5. Toplamsallık Teoremi

4.6. Norton Teorimi

4.7. Theven’in Teorimi

4.8. Tellegen Teorimi

4.9. Özet

4.10. Sorular


Bölüm 5. İşlemsel Yükselteçler

(Dr. Demir ÖNER)

5.1. İşlemsel Yükselteçlerin Uçları

5.2. Terminal Gerilimleri ve Akımları

5.3. Eviren Yükselteç

5.4. Evirmeyen Yükselteç

5.5. Toplayıcı Yükselteç

5.6. Fark Yükselteci

5.7. Türev Alıcı

5.8. İntegral Alıcı

5.9. İşlemsel Yükseltecin Eşdeğer Devresi

5.10. İşlemsel Yükselteç Uygulamaları

5.10.1. Gerilim İzleyici

5.10.2. Akım-Gerilim Dönüştürücü

5.10.3. Gerilim-Akım Dönüştürücü

5.8. Özet

5.9. Sorular


Bölüm 6.  RLC Devrelerinin Dinamik Davranışları

(Doç. Dr. H. Tarık DURU)

6.1. Bobin (İndüktör) ve Kondansatör

6.1.1. İdeal İndüktör

6.1.2. İdeal Kapasitör

6.1.3. Eşdeğer Kapasite ve İndüktans

6.2. RL ve RC Devreleri Devrelerinin Dinamik Davranışları

6.2.1. RL ve RC Devrelerinin Doğal Yanıtları

6.2.2. RC ve RL Devrelerinin Basamak Yanıtları

6.3. RLC Devrelerinin Dinamik Davranışı

6.3.1. Seri RLC Devresinin Doğal Yanıtı

6.3.2. Seri RLC Devresinin Basamak Yanıtı

6.4. Özet

6.5. Sorular


Bölüm 7. Alternatif Akım (AA/AC) Devreleri

(Prof. Dr. Muhammet KÖKSAL)

7.1. Sinüzoidal Kaynak, Genlik, Frekans ve Faz

7.2. Fazör Kavramı ve Fazör Alanında Kirchhoff Yasaları

7.2.1. Fazör Kavramı

7.2.2. Fazör Alanında Kirchhoff Yasaları

7.3. Empedans ve Admitans

7.3.1. Empedans Tanımı

7.3.2. Admitans Tanımı

7.3.3. Empedans ve Admitans Bileşenleri Arasındaki İlişki

7.4. R, L ve C Elemanlarının Frekans Alanında Gösterimleri

7.4.1. Frekans Alanında Direnç, R

7.4.2. Frekans Alanında Endüktans, L

7.4.3. Frekans Alanında Kapasitans, C

7.5. Fazör Diyagramları

7.6. Tek Kaynaklı R, RL, RC, LC ve RLC Devrelerinin Analizi

7.6.1. Seri ve Paralel Bağlı Devreler

7.6.2. Tek Kaynaklı Direnç Devresi

7.6.3. Tek Kayaklı RL Devresi

7.6.4. Tek Kaynaklı RC Devresi

7.6.5. Tek Kaynaklı LC Devreleri; Seri ve Paralel Rezonans

7.6.6. Tek Kaynaklı RLC Devreleri

7.6.7. Tek Kaynaklı RLC Devrelerinin Analizine Sayısal Örnekler

7.7. Alternatif Akım Devrelerinde Güç

7.7.1. Anlık Güç

7.7.2. Aktif  Güç, Güç Açısı ve Güç Faktörü

7.7.3. Reaktif Güç, Karmaşık Güç ve Güç Üçgeni

7.7.4. Empedans ve Admitansların Uç Güçleri

7.7.5. Etkin Değer ve Ortalama Değer

7.7.6. AA Devrelerinde Maksimum Güç Aktarımı

7.8. Özet

7.9. Sorular


Bölüm 8. Manyetik Kuplajlı Devreleri ve Transformatörler

(Prof. Dr. Mahmut ÜN)

8.1. Magnetik Devreler

8.2. Ortak  İndüktans

8.3. Doğrusal Transformatör

8.4. İdeal Transformatörler

8.5. Transformatör Uygulamaları

8.6. Doğru Akım Makinaları

8.7. Alternatif Akım çok Fazlı Makinalar

8.8. Adım Motorları

8.9. Özet

8.10. Sorular


Bölüm 9. Yarı İletken Devre Elemanları

(Dr. Ersan KABALCI)

9.1. Yarı İletken Maddeler ve Özellikleri

9.2. P-N Birleşimi

9.3. Diyotlar

9.3.1. Diyotların Elektriksel Yapıları

9.3.2. Diyot Uygulamaları

9.3.3. Doğrultma Devreleri

9.3.4. Diyot Çeşitleri

9.4. Bipolar Eklemli Transistörler (BJT)

9.4.1. BJT'in Temel Yapısı ve Çalışma Şekli

9.4.2. Transistörün Yükselteç Olarak Kullanılması

9.4.3. Transistörün Anahtar Olarak Kullanılması

9.4.4. Transistör İçin Alfa ve Beta İlişkisi

9.4.5. Transistör Bağlantı Çeşitleri

9.5. Alan Etkili Transistörler (FET)

9.6. Diğer Yarı İletken Devre Elemanları

9.7. Özet

9.8. Sorular


Bölüm 10. Mantıksal Devreler ve Mikroişlemciler

(Dr. Rifat ÇÖLKESEN)

10.1. Mantıksal Devre Elemanları ve Boole Cebri

10.1.1. Boole Cebri Teoremleri ve Örnekler

10.2. Mantıksal Devre Türleri ve Tasarımı

10.2.1. Kombinezonsal Devreler

10.2.2. Ardışıl Devreler

10.3. Mikroişlemci Mimarisi ve Assembly Dili

10.3.1. İşlemci Mimarisi, Saklayıcılar ve Adresleme Modları

10.3.2. Örnek İşlemci 805551'in Bazı Assembly Komutları

10.4. ADC ve DAC Devreleri

10.5. ASIC Tasarımı

10.6. Özet

10.7. Sorular


Bölüm 11. Elektromanyetik Alan ve Dalga Teorisi

(Dr. Turhan KARAGÜLER)

11.1. Birimler

11.2. Maxwell Denklemleri

11.3. Elektrik Yükü ve Yük Yoğunluğu

11.4. Elektrostatik

11.4.1. Coulomb Yasası

11.4.2. Elektrik Alan

11.4.3. Elektrik Potansiyel

11.4.4. Elektrik Dipol

11.4.5. Elektrik Akı Yoğunluğu ve Deplasman Vektörü

11.4.6. Gauss Yasası

11.4.7. Elektriksel Malzemeler, İletkenler ve Dielektrikler

11.4.8. Sınır Koşulları

11.4.9. Elektrostatik Enerji ve Kapasitörler

11.4.10. Yük Korunumu ve Süreklilik Denklemi

11.5. Magnetostatik

11.5.1. Amper Manyetik Kuvvet Yasası

11.5.2. Manyetik Alan ve Biot-Savard Yasası

11.5.3. Amper Çevre Yasası

11.5.4. Manyetik Vektör Potansiyel

11.5.5. Manyetik Malzemeler ve Histerisiz Eğrisi

11.5.6. Selenoidler ve Elektromıktanıslar

11.5.7. Manyetik Alan Sınır Koşulları

11.5.8. Endüktans ve Manyetik Enerji

11.6. Zamanla Değişen Alanlar

11.6.1. Faraday Endükleme Yasası

11.6.2. Deplasman Akımı

11.6.3. Maxwell Denklemlerinin İntegral ve Noktasal Gösterimi

11.6.4. Zamanla Değişen Durumda Potansiyel İfadeleri

11.7. Elektromanyetik Dalga Teorisi ve Dalga Denklemi

11.7.1. Dalga Denklemi

11.7.2. Düzlem Dalgalar

11.7.3. Poynting Vektörü ve Güç Akışı

11.8. Özet

11.9. Sorular


Bölüm 12. İşaret ve Görüntü İşleme

(Prof. Dr. Aydın AKAN)

12.1. İşaretler Üzerinde Temel Operasyonlar

12.2. Sürekli Zamanlı Temel İşaretler

12.3. İşaretlerin Ortalama Değer, Güç ve Enerji

12.4. Ayrık Zamanlı Temel İşlemler

12.5. Ayrık Zamanlı Sinüsoidallerin Periyodikliği

12.6. Özet

12.7. Sorular


Bölüm 13. Bilgisayar Ağları

(Dr. Rifat ÇÖLKESEN ve Dr. Cengiz UĞURKAYA)

13.1. Komple Ağın Bileşenleri

13.2. Sayısal İletişim

13.3. OSI Başvuru Modeli

13.4. Ağ Cihazları

13.5. Kablolama ve Kablosuz Bağlantı

13.6. Ağ Üzerine Çeşitli Kavramlar

13.7. Ağ Teknolojileri

13.7.1. Ethernet ve Türevleri

13.7.2. Jetonlu Halka ve Türevleri

13.7.3. Bazı WAN ve Uzak Bağlantı Teknolojileri

13.8. Özet

13.9. Sorular

Ek A. Elektrik/Elektronik Mühendisliği Odası (EMO)

Ek B. IEEE

Kaynakça

Yazarlarımız
Türkiye İş Bankası - Maximum Kart
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4
15.58 TL 31 TL
10.39 TL 31 TL
7.79 TL 31 TL
YORUMLARSize Yorumunuzu Yazın

Bu Ürünü Nasıl Buldunuz ?

Ad Soyad:
Mail Adresiniz :
Yorum :
Güvenlik Resmi :
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi
YORUMLARA GÖZ ATIN
Ürüne ait yorum kaydı bulunamadı!
BENZER ÜRÜNLER
% 20
Açıklamalı Algoritma Örnek Soruları ve Çözümleri
ISBN: 978-605-2308-43-1, Türkçe, 2018, 230 sayfa, (16.5x23.5 cm2), 1.Hamur Kağıdı, Kuşe
30.00 TL
22.22 TL+KDV
% 18
Lineer Sistem Teorisi
ISBN: 978-605-9594-49-3, Türkçe, 2019, 376 sayfa, (16x24,5 cm2), 80 gr. 1. hamur kağıt.
45.00 TL
34.17 TL+KDV
% 18
Programlanabilir Lojik Denetleyiciler ve Mühendislik Uygulamaları
ISBN: 978-605-9594-58-5, Türkçe, 2019, 252 sayfa, (16,5x24 cm2), 80 gr. 1. hamur kağıt.
35.00 TL
26.57 TL+KDV
% 20
Güç Elektroniği Devrelerinin MATLAB/Simulink ile Simülasyonu
ISBN: 978-605-201-265-9, Türkçe, 2018, 304 sayfa, (16x24 cm2), kitap kağıdı.
38.00 TL
28.15 TL+KDV
% 15
Elektronik Laboratuvarı Deneyleri
ISBN: 978-605-320-982-9, Türkçe, 2018, 184 sayfa, (16x24 cm2), 1. hamur kağıt.
20.00 TL
15.74 TL+KDV
% 20
Güç Elektroniği Devrelerinin PSIM ile Simülasyonu
ISBN: 978-605-201-230-7, Türkçe, 2018, 460 sayfa, (16x24 cm2), kitap kağıdı.
55.00 TL
40.74 TL+KDV
% 18
Örneklerle Arduino
ISBN: 978-975-605-9594-37-0, Türkçe, 2018, 272 sayfa, (16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt.
35.00 TL
26.57 TL+KDV
% 15
Mikroelektiriğin Temelleri
ISBN: 978-605-355-873-6, Çeviri: Mehmet Siraç ÖZERDEM (2. basımdan çeviri), Türkçe, 2017, 902 sayfa, (20x24 cm2), 1. hamur kağıt.
86.40 TL
68.00 TL+KDV
% 15
Güç Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı
ISBN: 978-605-320-656-9, Çeviri: Sezai DİNÇER (5. basımdan çeviri), Türkçe, 2017, 848 sayfa, (17x24 cm2), 1. hamur kağıt.
70.00 TL
55.09 TL+KDV
% 10
Sayısal Haberleşmeye Giriş
ISBN: 978-975-024-295-3, Türkçe, 2017, 464 sayfa, (16x24 cm2), kitap kağıdı.
52.90 TL
44.08 TL+KDV
% 10
Sayısal Tasarım
ISBN: 978-975-024-192-5, Türkçe, 2017, 268 sayfa, (16x24 cm2), kitap kağıdı.
32.50 TL
27.08 TL+KDV
% 15
Enerji İletim Hatları Problemleri
ISBN: 978-975-511-653-2, Türkçe, 2017, 412 sayfa, (21x24 cm2), kitap kağıdı.
55.00 TL
43.29 TL+KDV
% 10
Otomatik Kontrol
ISBN: 978-975-024-019-5, Türkçe, 2016, 110 sayfa, (16x24 cm2), kitap kağıdı.
32.50 TL
27.08 TL+KDV
% 10
Temel Elektromanyetik Alan ve Dalga Kuramı
ISBN: 978-975-024-012-6, Türkçe, 2016, 408 sayfa, (19x27 cm2), kitap kağıdı.
62.90 TL
52.42 TL+KDV
% 15
Dijital ve Modern Ölçme Teknikleri
ISBN: 978-605-320-496-1, Türkçe, 2016, 536 sayfa, (16x24 cm2), 1. hamur kağıt.
45.00 TL
35.42 TL+KDV