0

Sepetinizde 0 ürün bulunmaktadır.

Toplam
   
 
 
 
 
     

Fikri Mülkiyet Hukukunda Dijital Veri Tabanlarının Korunması
Fikri Mülkiyet Hukukunda Dijital Veri Tabanlarının Korunması
ISBN: 978-605-1461-762, Türkçe, 1. basım, 2013, 296 sayfa, 1. hamur kağıt.
  • Yazar:Yavuz Selim ŞENER
  • Liste Fiyatı : 60.00
  • 58.80
  • Ürün İndirim Oranı :% 2
  • İndirimli Fiyatı :58.80
    KAZANCINIZ :
  • Yayınevi :Adalet Yayınevi
  • Stok Durumu :
Satışta
Adet

Günümüzde her çeşit veri ve bilginin kullanım hizmetine sunulmasında yararlanılan teknolojilere, bilgi iletişim teknolojileri adı verilmektedir. Bilgisayar programları, veri tabanları ve internet ağları, veri ve bilgilerin üretimine ve erişimine imkân sağlayan başlıca bilgi iletişim teknolojisi araçlarıdır. Söz konusu araçlardan veri tabanları, bilgisayar ve internet teknolojisindeki gelişmelerle birlikte, bilginin işlenmesi, depolanması ve iletiminde temel bilgi iletişim teknolojisi ürünü olma özelliğini kazanmıştır. Özellikle web sitelerinden oluşturulan -dijital veri tabanları-, veri ve bilgilerin depolanması ve iletiminde iş gücü, zaman ve parasal harcamalardan sağladığı avantajlar nedeniyle, günlük hayatın vazgeçilmezlerinden olmuştur. Dijital veri tabalarında, her türlü veri dijital (sayısal) formatta derlenerek kişiler tarafından kolaylıkla erişilebilir ve kullanılabilir hale dönüştürülmektedir.


BİRİNCİ BÖLÜM
VERİ TABANI KAVRAMI, VERİ TABANLARININ TÜRLERİ, DİJİTALLEŞTİRİLMESİ VE DİJİTAL VERİ TABANLARININ KORUNMA GEREKLİLİĞİ

1. -VERİ TABANI KAVRAMI-5
2. -VERİ TABANLARININ TÜRLERİ-11
I. -Teknik Anlamda Veri Tabanları-11
A. -Basılı Veri Tabanları-12
B. -Elektronik Veri Tabanları-13
II. -Hukuki Anlamda Veri Tabanları-15
A. -Orijinal Veri Tabanları-16
B. -Sui Generis Veri Tabanları-18
3. -VERİ TABANLARININ DİJİTALLEŞTİRİLMESİ-21
I. -Dijitalleştirme Kavramı-21
A. -On-line Dijitalleştirme-22
B. -Off-line Dijitalleştirme-24
II. -Dijitalleştirmenin Avantajları-24
III. -Dijitalleştirmenin Dezavantajları-26
4. -DİJİTAL VERİ TABANLARININ UNSURLARI-29
I. -Genel Unsurlar-29
A. -Bağımsız Eser, Veri ve Materyallerden Oluşma-29
1. -Bağımsız Eserler-30
2. -Bağımsız Veriler-31
3. -Bağımsız Diğer Materyaller-32
B. -Sistematik veya Metodik Düzenlenme-33
C. -Elektronik Şekilde Tek Tek Erişim-34
D. -İçeriğin Kapsamı-35
II. -Orijinal Veri Tabanı Unsurları-36
A. -Genel Olarak-36
B. -Fikri Yaratıcılık Ürünü Olma-36
1. -İçeriğin Seçilmesi Yönünden-38
2. -İçeriğin Düzenlenmesi Yönünden-39
III. -Sui Generis Veri Tabanı Unsurları-41
A. -Genel Olarak-41
B. -Esaslı Yatırım Yapılması-41
1. -Yatırım Kavramı-41
2. -Yatırımın Esaslı Olması-42
C. -İçeriğin Elde Edilmesi, Sunulması, Doğrulanması-43
1. -İçeriğin Elde Edilmesi-43
2. -İçeriğin Sunulması-43
3. -İçeriğin Doğrulanması-44
5. -DİJİTAL VERİ TABANLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ-45
I. -Genel Olarak-45
II. -Benzer Kavramlarla Karşılaştırma-46
A. -Eserler-46
1. -İlim ve Edebiyat Eserleri-49
2. -Bilgisayar Programları-50
3. -Güzel Sanat Eserleri-53
4. -İşlenmeler ve Derlemeler-54
B. -Bağlantılı Haklar-57
C. -Sınai Mülkiyet Hakları-58
1. -Patent ve Faydalı Modeller-58
2. -Endüstriyel Tasarımlar-60
III. -Değerlendirmemiz-62
A. -Genel Olarak-62
B. -Orijinal Veri Tabanları Hakkında-63
C. -Sui Generis Veri Tabanları Hakkında-66
6. -DİJİTAL VERİ TABANLARININ KORUNMA GEREKLİLİĞİ-69
I. -Genel Olarak-69
II. -Korumanın Sakıncalı Olduğu Görüşü-70
III. -Korumanın Gerekli Olduğu Görüşü-70
A. -Orijinal Veri Tabanları Açısından-70
B. -Sui Generis Veri Tabanları Açısından-71
IV. -Değerlendirmemiz-72
İKİNCİ BÖLÜM
VERİ TABANLARININ KORUNMASINA YÖNELİK HUKUKİ DÜZENLEMELER VE DİJİTAL VERİ TABANLARI ÜZERİNDE SAHİP OLUNAN HAKLAR
7. -VERİ TABANLARININ KORUNMASINA YÖNELİK HUKUKİ DÜZENLEMELER-77
I. -Uluslararası Sözleşmeler-77
A. -Bern Sözleşmesi-77
B. -TRIPS Anlaşması-78
C. -WIPO Telif Hakları Anlaşması (WCT)-79
II. -Avrupa Birliği Veri Tabanı Direktifi-81
A. -Genel Olarak-81
B. -Direktifin Tarihi Gelişimi-81
C. -Direktifin Kapsamı-84
1. -Genel Olarak-84
2. -Orijinal Veri Tabanı Koruması-85
3. -Sui Generis Veri Tabanı Koruması-86
III. -ABD Hukukunda Veri Tabanları-88
A. -Kanuni Düzenleme-88
B. -FEIST Kararı-89
C. -Değişiklik Önerileri-90
VI. -Türk Hukukunda Veri Tabanı Düzenlemeleri-92
A. -Orijinal Veri Tabanı Koruması (FSEK. m. 6/I, b. 11)-93
B. -Sui Generis Veri Tabanı Koruması (FSEK. Ek. m. 8)-96
8. -DİJİTAL VERİ TABANLARI ÜZERİNDE SAHİP OLUNAN HAKLAR-99
I. -Genel Olarak-99
II. -Orijinal Veri Tabanlarında-101
A. -Hak Sahipliğinin Belirlenmesi-101
B. -Veri Tabanı Yazarının Hakları-104
1. -Manevi Haklar-105
a)-Umuma Arz Yetkisi-106
b)-Adın Belirtilmesi Yetkisi-106
c)-Değişiklik Yapılmasını Yasaklamak-107
2. -Mali Haklar-109
a)-İşleme Hakkı-109
b)-Çoğaltma Hakkı-110
c)-Yayma Hakkı-112
d)-Kamuya İletme Hakkı-113
e)-Temsil Hakkı-116
C. -Hakların Sınırlandırılması-116
1. -Kamu Güvenliği Nedeniyle-118
2. -Genel Menfaat Nedeniyle-119
a)-Eğitim ve Bilimsel Araştırma İstisnası-119
b) -Mevzuat, İçtihat, Nutuk ve Gazete İçeriklerine Yönelik İstisna-120
c) -Genel İktibas İstisnası-120
3. -Kişisel Kullanım Nedeniyle-121
D. -Hakların Sözleşmelere Konu Olması-123
1. -Hakların Devri-123
2. -Lisans Sözleşmeleri-124
3. -Kullandırma Sözleşmeleri-124
4. -Zorunlu Lisans Uygulaması-126
E. -Hakların Korunma Süresi-129
III. -Sui Generis Veri Tabanlarında-130
A. -Hak Sahipliğinin Belirlenmesi-130
B. -Veri Tabanı Yapımcısının Hakları-131
1. -Genel Olarak-131
2. -Başka Ortama Aktarmayı Yasaklama Hakkı-132
3. -Yeniden Kullanımı Yasaklama Hakkı-133
C. -Hakların Sınırlandırılması-134
D. -Hakların Sözleşmelere Konu Olması-136
1. -Genel Olarak-136
2. -Kullandırma Sözleşmeleri-137
E. -Hakların Korunma Süresi-138
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİJİTAL VERİ TABANLARI ÜZERİNDE SAHİP OLUNAN HAKLARIN İHLALİNDEN DOĞAN SORUMLULUK HALLERİ VE AÇILACAK DAVALAR
9. -GENEL OLARAK-141
10. HUKUKİ SORUMLULUK HALLERİ-145
I. -Orijinal Veri Tabanı Hakkı İhlallerinde-145
A. -Eser Sahibinin Tespiti Davası-145
B. -Tecavüzün Ref’i Davası-146
1. -Manevi Hakların İhlalinde-147
2. -Mali Hakların İhlalinde-148
C. -Tecavüzün Men’i Davası-151
D. -Tazminat Davaları-152
1. -Manevi Tazminat Davası-153
2. -Maddi Tazminat Davası-154
3. -Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan Dava-154
II. -Sui Generis Veri Tabanı Hakkı İhlallerinde-155
III. -Devir, Lisans ve Kullandırma Sözleşmeleri İhlalinde-157
IV. -Haksız Rekabet Halinde-160
A. -Genel Olarak-160
B. -Haksız Rekabete Konu Olabilecek Haller-161
1. -Kötüleme ve Yanıltıcı Beyanda Bulunma-163
2. -Veri Tabanı İçeriğinin Kopyalanması-163
3. -Veri Tabanının Taklit Edilmesi-165
4. -Ad, Alâmet ve Şekillerin Kullanılması-166
C. -Haksız Rekabetin Hukuki Sonuçları-167
V. -Hukuki Sorumlulukta Hakların Yarışması-169
11. -CEZAİ SORUMLULUK HALLERİ-171
I. -Orijinal Veri Tabanı Hakkı İhlallerinde-172
A. -Manevi Hakların İhlalinden Doğan Suçlar-172
B. -Mali Hakların İhlalinden Doğan Suçlar-174
C. -Soruşturma Usulü-175
D. -Uzlaşma-176
II. -Sui Generis Veri Tabanı Hakkı İhlallerinde-176
III. -Teknolojik Korumanın İhlalinde-178
IV. -Haksız Rekabet Halinde-182
V. -Cezai Sorumlulukta İçtima-183
12. -İSS’LERİN SORUMLULUĞU-185
13. -MÜŞTEREK HÜKÜMLER-189
I. -Görevli ve Yetkili Mahkeme-189
II. -İspat Yükü-190
III. -İhtiyati Tedbir ve Gümrüklerde Elkoyma-191
IV. -Elkoyma, Müsadere, İmha-193
V. -Hükmün İlanı-193
SONUÇ-197
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU-203
DIRECTIVE 96/9/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL-255
KAYNAKLAR-271
 
Türkiye İş Bankası - Maximum Kart
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4
29.4 TL 59 TL
19.6 TL 59 TL
14.7 TL 59 TL
YORUMLARSize Yorumunuzu Yazın

Bu Ürünü Nasıl Buldunuz ?

YORUMLARA GÖZ ATIN
BENZER ÜRÜNLER
% 10
KVKK – Kişisel Verilerin Korunması Kanunu El Kitabı
ISBN: 978-975-0266-97-3, Türkçe, 2021, 264 sayfa, (13x19 cm2), 1. hamur kağıt.
50.00
45.00+KDV
% 10
Elektronik Ödeme Sistemlerinde Siber Güvenlik
ISBN: 978-975-0267-09-3, Türkçe, 2021, 288 sayfa, (16x24 cm2), 1. hamur kağıt.
77.00
69.30+KDV
% 10
Bilişim Suçları
ISBN: 978-975-0267-60-4, Türkçe, 2021, 482 sayfa, (16x24 cm2), 1. hamur kağıt.
118.00
106.20+KDV
% 10
Bilişim, Kişisel Verilerin Korunması ve İnternet İletişimi Mevzuatı
ISBN: 978-975-0267-76-5, Türkçe, 2021, 1136 sayfa, (13x19 cm2), 1. hamur kağıt.
126.00
113.40+KDV
% 10
Tüm Dokümanlarla KVKK Uyum Süreci
ISBN: 978-975-0267-73-4, Türkçe, 2021, 184 sayfa, (13x19 cm2), 1. hamur kağıt.
38.00
34.20+KDV
% 10
Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Arasındaki Sorumluluk Paylaşımı
ISBN: 978-975-0268-00-7, Türkçe, 2021, 120 sayfa, (16x24 cm2), 1. hamur kağıt.
50.00
45.00+KDV
% 10
E–Spor: Hukuki Bakış
ISBN: 978-975-0269-03-5, Türkçe, 2021, 259 sayfa, (16x24 cm2), 1. hamur kağıt.
73.00
65.70+KDV
% 10
BİLİŞİM ALANINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
ISBN: 978-975-024-836-8, Türkçe, 2018, 311 sayfa, (16x24 cm2), kitap kağıdı.
78.50
70.65+KDV
% 1
İnternet Sözleşmelerinde Haksız Şartlar
ISBN: 978-605-233-242-9, Türkçe, 2018, 128 sayfa, (14x20 cm2), kitap kağıdı.
24.50
24.26+KDV
Bilişim Hukuku
ISBN: 978-605-327-549-7, Türkçe, 2017, 287 sayfa, (16x24 cm2), kitap kağıdı.
0.00+KDV
% 1
Yargıtay Kararlarında Sosyal Medya
ISBN: 978-605-315-145-6, Türkçe, 2016, 396 sayfa, (16x24 cm2), 1. hamur kağıt.
72.00
71.28+KDV
% 1
Enformatik, Toplum ve Hukuk
ISBN: 978-605-315-099-2, Türkçe, 2016, 206 sayfa, (16x24 cm2), 1. hamur kağıt.
38.00
37.62+KDV
% 1
Bilişim Alanında Suçlar
ISBN: 978-605-315-138-8, Türkçe, 2016, 131 sayfa, (16x24 cm2), kitap kağıdı.
48.00
47.52+KDV
% 5
Bilgisayar Programı İmal Sözleşmesi
ISBN: 978-605-050-094-3, Türkçe, 2016, 253 sayfa, (16x24 cm2), 1. hamur kağıt.
55.00
52.25+KDV
% 10
İNTERNETTE ERİŞİM YASAKLARI
ISBN: 978-975-023-787-4, Türkçe, 2016, 488 sayfa, (16x24 cm2), 1. hamur kağıt.
106.50
81.23+KDV