0

Sepetinizde 0 ürün bulunmaktadır.

Toplam
   
 
 
 
 
     

Metin Bilgisi, 5. Basım
Metin Bilgisi, 5. Basım
ISBN: 978-605-4220-71-7, Türkçe, 5. basım, Ekim 2017, 552 sayfa, (16,5x24 cm2), Lüks enso kitap kağıdı.
  • Yazar:Doğan GÜNAY (Prof. Dr.)
  • Liste Fiyatı : 96.00
  • 82.56
  • Ürün İndirim Oranı :% 14
  • İndirimli Fiyatı :82.56
    KAZANCINIZ :
  • Yayınevi :Papatya Bilim Yayınevi
  • Stok Durumu :
Satışta
Adet
Bu kitap metin kavramı ile ilgili bilgileri belli bir sıra içinde açıklamaktadır. Metin tanımından başlayarak metin içi ve dışı öğeler örnek verilerek açıklanmaktadır. Yine metin açıklama, metin inceleme, metin yorumlama ve metin çözümleme ile ilgili her türlü kuramsal bilgi verilmiş ve örneklerle açıklanmıştır. Metin çözümlemede kullanılan küçük yapı, büyük yapı ve üst yapıya göre metinlerin hangi açılardan ele alınacağı gösterilmiştir.

Kitapta farklı alanların verileri bir arada değerlendirilmiştir. Bu bağlamda anlatıbilim, söylem çözümlemesi, sözbilim, anlambilim, edimbilim, sözceleme kuramı, göstergebilim ve daha birçok alanın verilerinden yararlanılmıştır.

Elinizdeki kitap, yayınlandığı dönem itibarı ile ülkemizde bu alanda yayınlanan tek kitap ya da kitaplardan birisidir denilebilir.

Kitap yazarın önerdiği biçimdeki bir okuma ile metin okuma, açıklama, inceleme, yorumlama ya da çözümleme için bir kaynak iken; tersinden okunması durumunda (ben nasıl öykü, roman ya da başka bir yazınsal ürün hazırlamak isteyen birisi için) bir romanın, şiirin, öykünün ya da tiyatronun nasıl yazılacağı sorusuna yanıt olarak da düşünülebilir. Bu açıdan elinizdeki kitap hem metin çözümlemede hem de yaratıcı yazma amacıyla kullanılabilmektedir.
---------------------------------
İçindekiler

Önsöz
1. Okumak: Tüketmek ve/ya da (Yeniden) Üretmek
1. 1. Bir Zihinsel Etkinlik Olarak Okuma
1. 2. Toplumsal Bir Etkinlik ve Kültürün Bir Parçası Olarak Okuma
2. Anlatma Biçimleri: Sözlü ya da Yazılı
2. 1. Sözlü Anlatının Temel Özellikleri
3. Metin Kavramı
3. 1. Metin Bilgisi - Metinbilim
4. Metni Oluşturan Temel Öğeler
4. 1. Yazardan Kaynaklanan Metin Dışı Öğeler
4. 2. Yayınevinden Kaynaklanan Metin Dışı Öğeler
5. Metnin Yapısı
5. 1. Küçük Yapı ve Metnin Betimlenmesi
5. 1. 1. Bağdaşıklık
5. 1. 1. 1. Oluşturucu Öğenin Yinelenmesi
5. 1. 1. 2. Artgönderim ve Öngönderim
5. 1. 1. 3. Eksiltili Yapılar
5. 1. 1. 4. Örtük Anlatım: Sezdirimler ve Çıkarsamalar
5. 1. 1. 5. Örgeler ve İzlek
5. 1. 1. 6. Dilbilgisel Eylem Zamanları
5. 1. 1. 7. Tümcelerarası Bağıntı Öğeleri
5. 1. 1. 8. Metni Bölümlere Ayıran Belirticiler
5. 2. Büyük Yapı ve Metnin Çözümlenmesi
5. 2. 1. Tutarlılık
5. 2. 2. Metnin Anlamı
5. 2. 3. Niyet
5. 2. 4. Bilgi Toplama
5. 2. 5. Kabul Edilebilirlik
5. 2. 6. Yerlemleme
5. 2. 7. Özetleme
5. 2. 8. Anlatısal Metinlerin İncelenmesi
5. 2. 8. 1. Anlatıcı ve Bakış Açısı
5. 2. 8. 2. Anlatıda Kim Konuşuyor?
Ad tümceleri
5. 2. 8. 3. Anlatı Kişileri
5. 2. 8. 4. Dolantı ve Anlatı İçinde Öznenin Serüveni
5. 2. 8. 5. Kullanılan Eylemler
5. 2. 8. 6. Zaman
5. 2. 8. 7. Anlatıdaki Uzamın İşlevi
5. 2. 8. 8. Anlatısal Metinlerin Bölümlenmesi: Oluntu ve Kesit
5. 2. 8. 8. 1. Oluntular
5. 2. 8. 8. 2. Kesitler
5. 2. 8. 9. Anlatının Oluşumu
5. 2. 8. 10. Genel İzlem
5. 2. 8. 10. 1. Betisel Düzey
5. 2. 8. 10. 2. Anlatısal Düzey
5. 2. 8. 10. 3. İzleksel Düzey
5. 3. Üstyapı ve Metinlerin Yorumlanması
5. 3. 1. Metinlerarasılık
5. 3. 2. Yetizleme
5. 3. 3. Tanıtım Yazısı
5. 3. 4. Metin Tipleri, Tonları ve Türleri
6. Metnin Tonu
6. 1. Öğretici
6. 2. Esenlikli
6. 3. İçsel
6. 4. Dokunaklı
6. 5. Dramatik
6. 6. Ağlatısal
6. 7. Destansı
6. 8. Düşlemsel
6. 9. Kalem Kavgasına Yatkın
6.10. Gülmece
7. Metin Tipleri
7. 1. Anlatısal Metin Tipi
7. 1. 1. Metnin Temel Özellikleri
7. 1. 2. İşlevleri Açısından Anlatısal Metinlerin Sınıflandırılması
7. 2. Betimleyici Metin Tipi
7. 2. 1. Metnin Temel Özellikleri
7. 2. 2. İşlevleri Açısından Betimleyici Metinlerin Sınıflandırılması
7. 2. 3. Kullanılan Eylemler
7. 2. 4. Kullanılan Yazınsal Sanatlar
7. 2. 5. Betimlemenin Anlatısal Metinlerdeki İşlevi
7. 3. Söyleşimsel Metin Tipi
7. 3. 1. Metnin Temel Özellikleri
7. 3. 2. Oyun Kuramlarıyla İlgili Ulamlar
7. 3. 3. Öyküsel ve Öykünmeci Anlatım Örnekleri
7. 3. 4. Örnek Çalışma
7. 4. Sözbilimsel Metin Tipi
7. 4. 1. Metnin Temel Özellikleri
7. 4. 2. Koşuklama ve Bağlam
7. 4. 3. Şiir Dili ve Anlatımsal Özellikleri
7. 4. 4. Sözlü Anlatım
7. 4. 5. İmge, Yananlam ve Söz Sanatları Açısından Şiirler
7. 4. 5. 1. Gösterenle İlgili Dilsel Sanatlar
7. 4. 5. 2. Gösterilenle İlgili Dilsel Sanatlar
7. 4. 5. 3. Sözdizime Bağlı Dilsel Sanatlar
7. 4. 5. 4. Göndergeyle İlgili Dilsel Sanatlar
7. 5. Kanıtlayıcı Metin Tipi
7. 5. 1. Metnin Temel Özellikleri
7. 5. 2. Metnin Düzenlenişi
7. 5. 3. Kanıtlama Biçimi
7. 5. 4. Metindeki Dil Düzeyleri ve Sözcük Kullanımı
7. 6. Açıklayıcı Metin Tipi
7. 6. 1. Metnin Temel Özellikleri
7. 6. 2. İçerikleri Bakımından Açıklayıcı Metinlerin Sınıflandırılması
7. 7. Buyrumsal (Eğitici, Öğretici) Metin Tipi 235
7. 8. Önceden Haber Verici Metin Tipi
7. 9. Üstün Metin Tipi
8. Metin Türleri
8. 1. Özyaşamöyküsel Metin Türü
8. 2. Öğretici Metin Türü
8. 3. İçsel Metin Türü
8. 4. Mektup Metin Türü
8. 5. Aytamlıkla İlgili Metin Türü
8. 6. Polemik Metin Türü
8. 7. Olağanüstü ve Düşlemsel Metin Türü
8. 8. Destansı Metin Türü
8. 9. Romanesk Metin Türü
8. 10. Ağlatısal Metin Türü
8. 11. Gülmece Metin Türü
8. 12. Dramatik Metin Türü
8. 13. Metin Türlerinin Genel Özellikleri
9. İletişim Çizgesi ve İşlevleri Bakımından Metin Türleri
9. 1. Gönderen ve Anlatımsallık (Duyusal, Coşku) İşlevi
9. 2. Gönderilen ve Çağrı (Buyurma, Seslenme) İşlevi
9. 3. Bildiri ve Sanat (Şiirsellik, Yananlamsal, Sözbilimsel ya da Estetik) İşlevi
9. 4. Bağlam ve Gönderge (Bilişsel, Düzanlamsal) İşlevi
9. 4. 1. Dilbilim İşlevi
9. 4. 2. Durum İşlevi
9. 5. Kanal ve İlişki İşlevi
9. 6. Kod ve Üstdil İşlevi
10. Metin Çözümleme Yöntemleri
10. 1. Metin Çözümleme Yaklaşımları
10. 2. Metnin İçinden Yapılan Çalışmalar
10. 3. Metnin etrafında yapılanlar (Kaydetme)
10. 4. Metinle birlikte (Yorumlama)
11. Bir Uygulama Örneği

Kaynakça
1. Sözlük ve Ansiklopediler
2. Kitaplar
3. Makaleler
4. İnternet Kaynakçaları

METİN BİLGİSİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Türkçe – Fransızca Dizin
Fransızca – Türkçe Dizin

 
Türkiye İş Bankası - Maximum Kart
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4
41.28 TL 83 TL
27.52 TL 83 TL
20.64 TL 83 TL
YORUMLARSize Yorumunuzu Yazın

Bu Ürünü Nasıl Buldunuz ?

YORUMLARA GÖZ ATIN
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi
BENZER ÜRÜNLER
% 1
Tarihi Türk Lehçelerinde Ünsüzler
ISBN: 978-625-7669-54-2, Türkçe, 2021, 432 sayfa, (13,5x21 cm2), 1. hamur kağıt.
80.00
79.20
% 10
Özbekçede Soru
ISBN:978-625-7588-53-9, Türkçe, 2021, 398 sayfa, (16x23,5 cm2), 1. hamur kağıt.
63.00
56.70
% 10
Azerbaycan Türkçesinin Biçimlik Sesbilgisi
ISBN: 978-625-7686-60-0, Türkçe, 2021, 314, sayfa, (16x24 cm2), 1. hamur kağıt.
75.00
67.50
% 15
Dilin Efsanevi Kökenleri- Kurgudan Gerçekliğe Dilin Macerası
ISBN: 978-625-4393-32-7, Türkçe, 2021, 536 , sayfa, (16x23,5cm2), 1. hamur kağıt.
65.00
55.25
% 15
Türk Xalqlarının Ortaq Elifba, İmla ve Ünsiyyet Dili
ISBN: 978-605-3426-23-3, Türkçe, 2021, 230 sayfa, (13,5x21,5 cm2), kitap kağıdı.
45.00
38.25
% 15
Türki Tilderinin Salıstırmalı Grammatikası
ISBN: 978-605-3426-21-9, Türkçe, 2021, 306 sayfa, (16x23 cm2), kitap kağıdı.
50.00
42.50
% 15
Metaforik Dil- Atasözü ve Deyimlerde Metaforların Dillerarası Analizi
ISBN: 978-625-7126-17-5, Türkçe, 2021, 144 sayfa, (13,5x5 cm), 1. hamur kağıt.
29.00
24.65
% 10
Üniversiteler İçin Türk Dili
ISBN: 978-975-2532-20-5, Türkçe, 2017, 362 sayfa, (13,5x20), kitap kağıdı.
49.00
44.10
% 15
Toplum ve Dil Diltoplumbilimin Temel Kavramları-Kuramları ve Sorunları
ISBN: 978-625-7676-40-3, Türkçe, 2021, 98 sayfa, (16x23,5 cm2), kitap kağıdı
32.00
27.20
% 15
İkidillilik Ve Çokdillilik
İSBN: 978-605-1704-81-4, Türkçe, 2021, 184 sayfa, (16x24 cm2), 1. hamur kağıt.
59.00
50.15
% 25
Üniversiteler İçin Türk Dili El Kitabı
ISBN:978-625-7834-32-2, Türkçe, 2021, 224 sayfa, (16x24 cm2), kitap kağıdı.
35.00
26.25
% 15
Türk Dili Üzerine Yazılar
ISBN: 978-053-257-5, Türkçe, Ocak 2021, 398 sayfa, (16x23.5 cm2), kitap kağıdı.
64.80
51.00
% 14
21. Yüzyılda Göstergebilim
ISBN: 978-605-9594-74-5, Ekim 2020, 176 sayfa, Türkçe, (16x24), 70 gr. kitap kağıdı
68.00
58.48
% 15
Dilbilimsel Antropoloji
ISBN: 978-605-789-828-9, Türkçe, 2019, 435 sayfa, (16x23 cm2), Kitap kağıdı
77.00
65.45
% 15
Türkçede Birleşik Ekler
ISBN: 978-605-789-822-7, Türkçe, 2020, 392 sayfa, (16x24 cm2), Kitap kağıdı
63.00
53.55