0

Sepetinizde 0 ürün bulunmaktadır.

Toplam
0,00
   
 
 
 
 
     

Yazılım Proje Yönetimi
Yazılım Proje Yönetimi
ISBN: 978-605-4220-74-8, Türkçe, 2. Basım, Eylül 2015, 490 sayfa, (16x23 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt
  • Yazar:Ali NİZAM (Dr.)
  • Liste Fiyatı : Stokta kalmamıştır!
  • 0,00
  • Ürün İndirim Oranı :
  • İndirimli Fiyatı :0,00
  • Yayınevi :Papatya Bilim Yayınevi
  • Stok Durumu :
Satışta
Stokta kalmamıştır!
TÜBA 2014 En iyi Mühendislik Bilimi kitabı ödülü almıştır.

Bu kitapta; yazılım projelerini başarıyla tamamlamak için bilinmesi gerekli yönetim, proje-planlama ve yazılım kavramları ele alınmıştır. Yönetim alanında birlikte çalışma, iletişim, çatışma çözme ve ekip oluşturma; proje-planlama alanında plan oluşturulması, tahmin süreci, planın kalitesi, proje yürütme süreci ve bu süreçte kullanılan araçlar; yazılım alanında ise yazılım bileşenleri, geliştirme süreci, sürecin aşamaları ve yönetimi kavramları ele alınmıştır.  Risk, kriz, kalite güvence, değişim ve konfigürasyon yönetimi yazılım eksenli incelenmiş, yazılıma özel bilgi ve en iyi uygulama örnekleri verilmiştir. Kurumsal bilgi işlem yönetimi ve dış kaynak yönetiminde önemli noktalara dikkat çekilmiştir. Yazılım hizmeti alanların teknik ayrıntıları boğulmadan yazılım geliştirme sürecini anlamasına yardımcı olacak yeni bir bakış önerilmiştir.

Yazılım dünyasında geniş kabul gören PMI, CMMI, IEEE/EIA 10207-1058 ve firma yaklaşımlarını yansıtan Microsoft®MSF, IBM®RUP standartları karşılıklı olarak incelenmiştir. Böylesi geniş kapsamlı bir kitap yazılım proje yöneticileri, yazılım geliştiricileri ve yazılım projesi yaptıranlar için önemli bir kaynaktır. Ayrıca üniversitelerde verilen "Proje Yönetimi" ve “Yazılım Tasarımı” ve "Yazılım Mühendisliği" dersleri için de yararlı bir başvuru kaynağı ve ders kitabıdır.

--------
İçindekiler

Bölüm 1.  BAŞLARKEN
1.1.        Yazılımın Ayırt Edici Özellikleri
1.2.        Planlama ve Yönetimin Önemi
1.3.        Kitabın Hedef Kitlesi
1.4.        Kitabı Okumak İçin Ön Bilgi İhtiyacı
1.5.        Alternatif Okuma Yöntemleri
1.6.        Kitabın İçeriği
1.7.        Özet

Bölüm 2.  YAZILIM GELİŞTİRME SÜRECİ
2.1.        Yazılım Projesi
2.2.        Yazılım Geliştirme Temel İlkeleri
2.2.1.     Basitlik
2.2.2.     Tekrar Kullanılabilirlik
2.2.3.     Süreklilik
2.2.4.     İzlenebilme
2.2.5.     Güvenlik
2.3.        Yazılım Geliştirme Süreci
2.3.1.     Yazılım Projesi Başlangıç Noktası
2.3.2.     Planlama
2.3.3.     İhtiyaç Analizi
2.3.4.     Prototip Geliştirme
2.3.5.     Tasarım
2.3.6.     Gerçekleştirilme
2.3.7.     Test
2.3.8.     Gözden Geçirme
2.3.9.     Devreye Alma
2.4.        Yazılım Süreç Modelleri
2.5.        Kod Eksenli Yazılım Geliştirme
2.6.        Doğrusal Modeller
2.6.1.     Şelale Modeli
2.6.2.     V Model
2.7.        Yinelemeli Geliştirme
2.7.1.     Artımlı Geliştirme Modeli
2.7.2.     Evrimsel Geliştirme
2.7.3.     Sarmal Model
2.8.        Çevik Geliştirme
2.9.        Modüler Geliştirme
2.10.      Servis Tabanlı Yazılım Geliştirme
2.11.      Özet
2.12.      Sorular

Bölüm 3.  YÖNETİM
3.1.        Yönetim Yöntemleri ve Tarihi Gelişimi
3.1.1.     Genel Yönetim Akımı
3.1.2.     Bilimsel Yönetim
3.1.3.     Süreç Tabanlı Yönetim
3.1.4.     İnsan İlişkileri Okulu
3.1.5.     Bilgi Çağında Yönetim
3.1.6.     Yazılım Proje Yönetimi
3.2.        Yönetim Vizyonu
3.2.1.     Aktif Katılım
3.2.2.     Geleceğe Yönelik Planlama- Teknolojik Gelişmelere Açık Olmak
3.2.3.     Mesleki Ahlak
3.2.4.     Sosyal Sorumluluk
3.3.        Örgütlenme Biçimleri
3.3.1.     Fonksiyonel Örgütlenme
3.3.2.     Proje Odaklı Örgütlenme
3.3.3.     Matris Tipi Örgütlenme
3.3.4.     Merkezi Proje Yönetim: Proje Yönetim Ofisleri
3.4.        Proje Yöneticisi Görev ve Sorumlulukları
3.4.1.     Liderlik ve/veya Yöneticilik Yapmak
3.4.2.     Karar Verme
3.4.3.     Değişimlere Uyum Gösterme Esnekliği
3.4.4.     Planlamak ve Projeyi Denetlemek
3.4.5.     Bilgilendirmek ve İletişimi Artırmak
3.4.6.     Moral ve Motivasyon
3.4.7.     İnsan Yönetimi ve Örgütleme
3.4.8.     Tahmin
3.4.9.     Kalite Standartlarını Belirlemek ve Uygulamak
3.4.10.  Eğitim
3.5.        Proje Yöneticisinin Projedeki Konumu
3.5.1.     Proje Durumunu Bilmek
3.5.2.     Otorite ve Demokrasi
3.5.3.     Kullanıcıya Bir Adım Yakın Durmak
3.5.4.     Yetki ve Sorumluluk Dengesi
3.5.5.     Proje Yöneticiliği Yazılım Geliştirici Rolü Değildir!
3.5.6.     Uzlaştırıcılık
3.6.        Özet
3.7.        Sorular

Bölüm 4.  PROJE EKİBİ
4.1.        Ekip Üyeleri
4.1.1.     Proje Yöneticisi
4.1.2.     Takım Lideri
4.1.3.     Yazılım Mimarı
4.1.4.     Sistem Analist
4.1.5.     Yazılım Geliştirici
4.1.6.     Ara Yüz Geliştirici
4.1.7.     Ürün Yöneticisi
4.1.8.     Kalite/Test Mühendisi
4.1.9.     Yardımcı Ürün Geliştirici
4.1.10.  Risk Yöneticisi
4.1.11.  Son Kullanıcı Belge Geliştirici
4.1.12.  Sponsor
4.1.13.  Müşteri
4.1.14.  Son Kullanıcı
4.1.15.  Yazılım Ekip Üyeleri Arasındaki İlişkiler
4.2.        Birlikte Çalışma Kaideleri
4.2.1.     Genel İnsani Kaideler
4.2.2.     Ortak Hedef
4.2.3.     Ekibin Proje Yöneticisini Benimsemesi
4.2.4.     Birlikte Yapılan İşe Öncelik Verilmesi
4.2.5.     Denge
4.2.6.     Birlikte Başarı Birlikte Başarısızlık İnancı
4.2.7.     Herkesin En İyi Bildiği İşi Yapması
4.2.8.     Yapılanlardan ve Sorunlardan Tüm Ekibin Haberi Olması
4.2.9.     Eleştirilerin Çözümü de İçermesi
4.2.10.  Ortak Çalışma Mekânı
4.2.11.  Dağınık Çalışma Mekânı-Modül Tabanlı Mekân Ayrımı
4.2.12.  İşi Bir Bütün Olarak Kabul Etmek
4.2.13.  Ortak Çalışma Altyapıları Seçimi
4.2.14.  Kişi Sayısının Düşük Tutulması
4.2.15.  Proje Uygun Kişilerin İstihdamı
4.2.16.  Ekibin Uzun Süre Birlikte Çalışması
4.2.17.  Birlikte İş Harici Faaliyetler
4.3.        Ekip ruhunu zedeleyen davranışlar
4.3.1.     Plansızlık
4.3.2.     Bitince Gösterelim Değil Birlikte Geliştirelim
4.3.3.     Hatayı Kendi Dışında Görmek
4.3.4.     Hatayı Kişilerde Görmek
4.3.5.     İşi Aşırı Sahiplenme
4.3.6.     İşi Bütünüyle Sahiplenmemek
4.3.7.     Değişimleri Esneklikle Karşılamamak
4.3.8.     Görev Kayması
4.3.9.     Meselelerin Kişiselleştirilmesi
4.4.        Kişi ve Ekip Psikolojisi
4.4.1.     Ekibi Tanımak
4.4.2.     Sürekli Bölünme
4.4.3.     Moral ve Motivasyon
4.4.4.     Ekip Yapısını Benimseme
4.4.5.     Ekibe Aidiyet Hissi ve İletişime Önem Verme
4.4.6.     Tecrübe
4.4.7.     Yetenek
4.4.8.     Azim
4.4.9.     Özel Bir İş Yapma Duygusu
4.4.10.  Kariyeri Planlayabilmek-Önünü Görmek
4.4.11.  Kişisel Sorunlar
4.5.        Ekibin Oluşturulması
4.5.1.     Organizasyon Yapısının Belirlenmesi
4.5.2.     Alınabilecek En İyi Personelin İstihdamı
4.5.3.     Ekipteki Kişi Sayısının Belirlenmesi- Karekök Kuralı
4.5.4.     Ekip Sayısı ile Proje Süresi İlişkisi
4.5.5.     Ekibin Sürekli Takviyesi
4.6.        Özet
4.7.        Sorular

Bölüm 5.  PLANLAMA
5.1.        Planın Temel Özellikleri
5.1.1.     Planlamanın Önemi ve Yararları
5.1.2.     Proje Büyüklüğü ve Planlama İhtiyacı
5.1.3.     Planın Planı
5.1.4.     Proje Plan Türleri
5.1.5.     Proje Planının Diğer Belgelerle İlişkisi
5.2.        Planlama Süreci
5.3.        Plan Oluşturmadan Önce Yapılacak Faaliyetler
5.3.1.     Hedefin Belirlenmesi
5.3.2.     Genel Kapsamın Belirlenmesi
5.3.3.     Proje Kabulü
5.3.4.     Proje Yöneticisi Atama
5.3.5.     Ekip Organizasyonun Belirlenmesi
5.3.6.     Temel Altyapı Kararlarının Verilmesi
5.3.7.     Kaynaklar ve Kısıtların Uyumunun Kontrolü
5.4.        Kapsam Planı
5.5.        Proje Bütünleşme (Entegrasyon) Planı
5.6.        Görevlerin Belirlenmesi: İş Bölümleme Yapısı
5.6.1.     Görev Tanımı
5.6.2.     Görevlerin Tespiti İçin Yöntemler
5.6.3.     Görevler Arası İlişki Türleri
5.6.4.     Gannt Çizelgesi
5.7.        Kaynakların Planlanması
5.7.1.     Kaynak Türleri
5.7.2.     Kaynak Takvimlerin Belirlenmesi
5.7.3.     Kaynakların Göreve Atanması
5.7.4.     Kaynak Dengeleme
5.8.        Proje Zaman Planı
5.8.1.     Zaman Çizelgesi Oluşturma Yöntemleri
5.8.2.     Proje takvimi oluşturulması
5.8.3.     Kritik Yol Yöntemi
5.9.        Proje Maliyet Planı
5.9.1.     Maliyet Kalemleri
5.9.2.     Kaynak Maliyetlerinin Plana Eklenmesi
5.9.3.     Bütçeleme
5.9.4.     Maliyet Kontrol ve İzleme
5.10.      Devreye Alma Planı
5.11.      Eğitim Planı
5.12.      Planın Farklı Açılardan Analizi ve Tekrar Düzenlenmesi
5.13.      Plan Kabulü
5.14.      Proje Planına Yazılıma Özel İlaveler
5.15.      Özet
5.16.      Sorular

Bölüm 6.  PLAN KALİTESİ
6.1.        Görevlerle İlgili Kalite Faktörleri
6.1.1.     Gerçekleştirilebilme
6.1.2.     Görevlerin Bitti veya Bitmedi Şeklinde Net Takibi
6.1.3.     Tutarlılık
6.1.4.     Görev Sürelerinin ve Maliyetlerin Gerçekçi Olması
6.1.5.     Görev Sürelerinin Kısa Tutulması
6.1.6.     Görevlerin Tek Bir Kişinin Yapılacağı Seviyeye Kadar Bölünmesi
6.1.7.     Kişiler Arası İş Paylaşımında Aşırı Ayrıntıdan Kaçınma
6.2.        Planın Bütünüyle İlgili Kalite Faktörleri
6.2.1.     Plan Süresinin Kısa Tutulması
6.2.2.     Kısa Süreli Kilometre Taşları
6.2.3.     Dengelenmiş Kaynaklar
6.2.4.     Mesai İçi Çalışmaların Kapsanması
6.2.5.     Planın Tüm Faaliyetleri İçermesi
6.2.6.     Hiyerarşideki Yayılım ve Derinlik Sayılarının Küçük Tutulması
6.2.7.     Tüm Aşamaları Ayrıntılı Planlamak-Planın Homojen Olması
6.3.   Modüler Planlama
6.3.1.     Modülerlik ve Hiyerarşik Ayrım Farkı
6.3.2.     Modül Öncelikli veya Süreç Öncelikli Planlama
6.4.  Yapılacak İşleri Paralel Hale Getirmek
6.5.  Kapalı Çevrim Planlama
6.6.  Planlamada Yapılan Hatalar ve Sebepleri
6.6.1. Hataların sebepleri
6.6.2. Planlama Hataları
6.7.  Özet
6.8.  Sorular

Bölüm 7.  TAHMİN
7.1.  Tahminin Özellikleri
7.1.1.     Tahmin Mantığı
7.1.2.     Tahminlerin Sistemin Küçük Parçaları Üzerinden Yapılması
7.1.3.     Tahminin İhtimal Aralığı İfade Etmesi
7.1.4.     İyimserlik ve Kötümserlik
7.1.5.     Tahminin Zorlukları
7.1.6.     Gözden Kaçan İşler
7.2.  Proje Büyüklüğünü İfade Etmek
7.2.1.     Kod Satır Sayısı
7.2.2.     Fonksiyonel Nokta Sayısı
7.2.3.     Proje Büyüklüğünün Farklı İfadeleri
7.3.  Tahmin Modelleri
7.3.1.     Önceki Projelere Benzeterek Tahmin Etmek
7.3.2.     Mevcut Proje Verisi
7.3.3.     Süre Tahmin Genel Formülü
7.3.4.     Ortak Değerlere Çevirme
7.3.5.     Program Gelişim ve Gözden Geçirme Tekniği (PERT)
7.3.6.     Uzman Yargısı
7.3.7.     SLIM
7.3.8.     Monte Carlo Benzetimi
7.3.9.     Yapıcı Maliyet Modeli (COCOMO)
7.3.10.  Genel Kabuller ve Endüstri Standartları
7.3.11.  Tahmin Modellerinin Mukayesesi
7.4. Projenin İlerlemesiyle Tahminin Güncellenmesi
7.4.1.  Belirsizlik Konisi
7.4.2.  Tahmin ve Gerçekleşen Neticelerin Mukayesesi
7.4.3.  Tahminin Güncellenmesi
7.5. Tahmin Araçları
7.6. Özet
7.7. Sorular

Bölüm 8.  PLANIN YÜRÜTÜLMESİ
8.1.        Ölçme ve Değerlendirme
8.1.1.     Ölçüm Hedefleri
8.1.2.     Ölçüm Kriterlerinin Özellikleri
8.1.3.     Ölçülecek Değerlerin Sınıflanması
8.1.4.     Ölçme İçin Kullanılan Değerlerin Aynı Bileşenlerden Oluşması
8.1.5.     Ölçüm Neticelerinin Değerlendirilmesi
8.2.        Yazılım Ölçüm Kriterleri
8.2.1.     Ürünle İlgili Ölçüm Kriterleri
8.2.2.     Süreç Ölçüm Kriterleri
8.2.3.     Planının İzlenmesiyle İlgili Ölçüm Kriterleri
8.2.4.     Değişimlerin Ölçümü
8.2.5.     Proje Ekibiyle İlgili Ölçümler
8.3.        Planı İzleme ve Kontrol
8.3.1.     İzlemenin Temel Amacı
8.3.2.     Projenin Başlatılması
8.3.3.     Proje Taban Hattı Oluşturulması
8.3.4.     Kontrol Noktası ve Kilometre Taşı
8.3.5.     Önemli Sorunların Tespiti ve Çözümü
8.3.6.     Gözden Geçirmeler ve Yerinde Gözlemek
8.3.7.     İşlerin Bitti ve Bitmedi Şeklinde Net Takibi
8.3.8.     Kazanılmış Değer Analizi
8.3.9.     Yapılanların Raporlanması
8.3.10.  Kontrol Yükünün Azaltılması
8.3.11.  Tekrar Çalışmanın Ölçülmesi
8.3.12.  Proje Kapanışı ve Kapanış Değerlendirmesi
8.4.        Koordinasyon
8.4.1.     Görev Atama
8.4.2.     Önceki ve Sonraki Aşamaların Kontrolü
8.4.3.     Ekibin Projeye Dâhil Olması ve Kaynak Dengeleme
8.5.        Plandan Sapma ve Sapmanın Düzeltilmesi
8.5.1.     Sapmanın Belirtileri ve Erken Teşhis
8.5.2.     Sapmanın Tespit Edilmesi
8.5.3.     Sebeplerin Araştırılması
8.5.4.     Sapmanın Düzeltilmesi
8.5.5.     Kilitlenme
8.6.        Plana Bağlılık
8.6.1.     Hedefin Tamamıyla Değişmesini Önlemek
8.6.2.     Yeni Yöntem Önerileri
8.7.        Planın Güncellenmesi ve Değiştirilmesi
8.8.        Proje Yöneticisinin Projeye Sonradan Dâhil Olması
8.8.1.     Durum Tespiti
8.8.2.     Ekibin İş Tecrübelerinin İncelenmesi
8.8.3.     Planın Güncellenmesi
8.9.        Özet
8.10.      Sorular

Bölüm 9.  KALİTE GÜVENCE YÖNETİMİ
9.1.        Kalite Yönetim Süreci
9.2.        Kalite Hedefleri
9.2.1.     Kullanıcı Memnuniyeti
9.2.2.     Ürün Kalite Hedefleri
9.2.3.     Süreç Kalite Hedefleri
9.3.        Kaliteyi Etkileyen Faktörler
9.4.        Yazılım Alanındaki Kalite Özellikleri
9.4.1.     İhtiyaç Analizi
9.4.2.     Tasarım
9.4.3.     İlişkisel Veri Modeli
9.4.4.     Kodlama
9.4.5.     Kullanıcı Ara yüzü
9.5.        Resmi Gözden geçirmeler
9.5.1.     Teftiş
9.5.2.     Genel İnceleme
9.5.3.     Teknik Gözden Geçirmeler
9.5.4.     Denetim - Dış Gözden Geçirmeler
9.5.5.     Üst Yönetim Gözden Geçirmesi
9.5.6.     Gözden Geçirmelerin Karşılaştırılması
9.5.7.     Gözden Geçirmeler ve Yönetim
9.5.8.     Gözden Geçirmenin En İyi Uygulamaları
9.6.        Çeşitli Kalite Güvence Faaliyetleri
9.6.1.     Meslektaş İncelemesi
9.6.2.     Günlük Bütünleştirmeler ve Duman Testi
9.6.3.     Müşterilerle Yapılan Gözden Geçirme
9.7.        Test ve Doğrulama
9.8.        Özet
9.9.        Sorular

Bölüm 10.  RİSK YÖNETİMİ
10.1.      Risk Yönetim Süreci
10.2.      Riskin Özellikleri
10.2.1.  Risk ile Hata ve Sorun Arasındaki Farklar
10.2.2.  Kazanç ve Risk
10.3.      Risklerin Sınıflandırılması
10.3.1.  Kaynak Riskleri
10.3.2.  Kapsam Riskleri
10.3.3.  Süreç Riskleri
10.3.4.  Teknoloji Riskleri
10.3.5.  Tahmin Edilebilirlik Açısından Sınıflama
10.4.      Risk Yönetimine Hazırlık
10.4.1.  Kurumsal Risk Yönetim Stratejisi
10.4.2.  Ortamın Bilinen Hatalardan Arındırılması
10.4.3.  Risk Yönetim Ekibi
10.4.4.  Risk ve Yazılım Süreç Yönetim Yöntemleri
10.5.      Risk Tespiti
10.5.1.  Genel Problem Tespit Yöntemleri
10.5.2.  SWOT Analizi
10.5.3.  Genel Risk Listelerin Kontrol Edilmesi
10.5.4.  İhtiyaç Önem Sınıflaması
10.5.5.  Aralık ve Sınır Değer Analizi
10.5.6.  Kaynak Envanter Analizi
10.5.7.  Varsayım Analizi
10.5.8.  Taviz-Denge Analizi
10.5.9.  Şematik Analizler
10.6.      Risk Analizi
10.7.      Risk Cevaplama Yöntemleri
10.7.1.  Riskten Kaçınma
10.7.2.  Risklerin Hafifletilmesi
10.7.3.  Risk Transferi
10.7.4.  Risk Kabulü
10.7.5.  Hemen Çözüm
10.7.6.  Şartlar Arasında Değiş Tokuş Yapmak
10.7.7.  Koşullu Hareket
10.8.      Risk Planı
10.9.      Risk İzleme
10.10.    Kriz yönetimi
10.10.1.                Krizden Kaçınmak
10.10.2.                Yaşanan Durumun Kriz Olduğunu Tespit Etmek
10.10.3.                Krizin Yönetim Ekibi Oluşturma
10.10.4.                Bilgilendirme Masası
10.10.5.                Krizin Çözümü
10.10.6.                Krizden Ders Çıkarma
10.11.    Özet
10.12.    Sorular

Bölüm 11.  DEĞİŞİM VE KONFİGÜRASYON YÖNETİMİ
11.1.      Konfigürasyon Yönetim Süreci
11.2.      Değişim Yönetim Süreci
11.2.1.  Değişim Kontrol Ekibi
11.2.2.  Proje Yöneticisinin Rolü
11.2.3.  Değişim Kontrol Düzeyi
11.3.      Değişim Taleplerinin Oluşum ve Kabul Süreci
11.3.1.  Değişimin kaynakları
11.3.2.  Tüm Taleplerin Değerlendirilmesi
11.3.3.  Taleplerin Türünü Belirlemek
11.4.      Taleplerin Etkisini Belirlemek
11.4.1.  Değişim ve Proje Geliştirme Süreci
11.4.2.  Katmanlı Yazılım Modeli ve İsteklerin Etkisi
11.4.3.  Nesne Tabanlı Tasarımda İsteklerin Etkisi
11.4.4.  Kullanıcı Ara Yüzünden İsteklerin Etkisinin Analizi
11.4.5.  Veri ve Yazılım Değişiklik İstekleri
11.4.6.  Karmaşık İşlemler
11.5.      Değişim ve Sistem Tasarımı
11.5.1.  Değişim ve Yazılım Kalitesi
11.5.2.  Yinelemeli Geliştirme Kullanmak
11.5.3.  Tekrar Kullanımı Arttırmak
11.5.4.  İş Problemlerini Esnek Tasarımlarla Çözmek
11.5.5.  Akışları ve Kuralları Ayrı Bir Sisteme Taşımak
11.6.      Özet
11.7.      Sorular

Bölüm 12.  İLETİŞİM YÖNETİMİ
12.1.      İletişim kaideleri
12.1.1.  Ortak Değer
12.1.2.  Doğru İletişim Kanalını Seçmek
12.1.3.  Dinlemek
12.1.4.  Soru Sormak
12.1.5.  Esneklik
12.1.6.  Süreklilik
12.1.7.  Karşıdakinin Anlayabileceği Dil Kullanmak
12.1.8.  Söylenen Her Şeye Değer Vermek
12.1.9.  Doğru Kişilerle İletişim
12.1.10.                Personel Sayısı İletişim İhtiyacı İlişkisi
12.1.11.                İletişimin Planlı ve Yazılı Hale Getirmek
12.2.      İletişimin Bileşenleri
12.3.      İletişim Yöntemleri
12.4.      İletişimin Planlanması
12.5.      Ekip Yapısı ve İletişim
12.6.      Çatışma Yönetimi
12.6.1.  Çatışma Yönetim Kaideleri
12.6.2.  Çatışma Yönetim Stratejileri
12.6.3.  Çatışma Çözüm Yöntemleri
12.6.4.  Çatışmayı-Tartışmayı Kaybetmek
12.7.      Toplantı Yönetimi
12.7.1.  Toplantı Öncesi Yapılacaklar
12.7.2.  Toplantılarda Amaç
12.7.3.  Toplantı Yöneticiliği
12.7.4.  Süre
12.7.5.  Toplantı Takvimi
12.7.6.  Katılımcı Sayısı
12.7.7.  Konunun Etrafından Dolaşmamak
12.7.8.  Şekil Kullanımının Önemi
12.7.9.  Temel Kararları Verme
12.7.10.  Toplantı Neticelerinin İzlenmesi
12.8.      Özet
12.9.      Sorular

Bölüm 13.  KURUMSAL BİLGİ İŞLEM YÖNETİMİ
13.1.      Bilgi İşlem Yöneticisi Görevleri
13.1.1.  Vizyon ve Misyon Belirleme
13.1.2.  Bilgi İşlem Politika ve Stratejisinin Belirlenmesi
13.1.3.  Yatırım Alanlarının Belirlenmesi
13.1.4.  Bilgi İşlem Birimi Organizasyonun Belirlenmesi
13.1.5.  Yazılım Geliştirme Yöntemi ve Standartlarının Seçilmesi
13.1.6.  Temel altyapı teknoloji seçimleri
13.1.7.  Destek ve Kendi Yapma Seçimi
13.1.8.  Proje Geliştirme İçin Gerekli Desteği ve Ortamı Sağlamak
13.1.9.  Proje ve Ekipler Arasında Koordinasyon Sağlanmak
13.1.10. Projelerin Değerlendirilmesi
13.2.      Bilgi İşlem Yapısı
13.2.1.  Bilgi İşlem İdari Altyapısı
13.2.2.  Bilgi İşlem Teknik Altyapısı
13.2.3.  Bilgi İşlem Yapısının Oluşturulması
13.3.      Bilgi İşlemin Diğer Birimlere Sunması Gereken Hizmetler
13.3.1.  Kurumsal Standartlar ve Bilişim Kültürü Oluşturma
13.3.2.  Kurumsal Bilgi Sistemleri Entegrasyonu
13.3.3.  Güvenlik Hizmeti
13.3.4.  Ortak Bilgi Saklama Alanları
13.3.5.  Ortak İletişim Altyapısı
13.3.6.  Bakım ve Güncelleneme Yönetimi
13.3.7.  Düzenli Eğitimler
13.3.8.  Kurumu Temsil
13.4.      Proje Ekibi ile Bilgi İşlem Yönetim İlişkisi
13.4.1.  Bilgi İşlem Yönetim Yapısı
13.4.2.  Proje Yöneticisine Gerekli Yetkileri Vermek
13.4.3.  Doğru Seviyede Ayrıntı Takibi
13.4.4.  Memnuniyet Değerlendirmesi
13.4.5.  Proje Ekibine Müdahale
13.5.      İdari Hiyerarşide Bilgi İşlemin Biriminin Yeri
13.6.      Özet
13.7.      Sorular

Bölüm 14.  DIŞ KAYNAK YÖNETİMİ
14.1.      Dış Kaynaktan Hizmet Alınabilecek Durumlar
14.1.1.  Ana İşlere Yoğunlaşmak
14.1.2.  Yeni Teknolojiler ile Yeni Hizmetler Sunmak
14.1.3.  Bir Defa Yapılacak İşler
14.1.4.  Zaman Kısıtları
14.1.5.  Tecrübeli İnsan Kaynağına Erişim
14.1.6.  Maliyet ve İnsan Kaynaklarından Tasarruf
14.1.7.  Şirketlerin Ortak İhtiyaçlarına Cevap Veren Ürünler
14.1.8.  Yazılım Denetim ve Sertifikasyonları
14.2.      Dış Kaynak Kullanımında Karşılaşılan Riskler
14.2.1.  Hedef Belirleme
14.2.2.  Aşırı Beklentiler
14.2.3.  Yönetim ve Kontrol Sağlama Güçlüğü
14.2.4.  Güvenlik
14.2.5.  Kurumu Tanıma
14.2.6.  Firma Bağımlılığı veya Geri Dönebilme
14.2.7.  Yazılımın Kurum Kültürüne Uygunluğu
14.3.      Satın Alınabilecek Ürün ve Hizmetler
14.3.1.  Tamamıyla Harici Firmaya Yazdırmak
14.3.2.  Kısmen Harici Firmaya Yazdırmak
14.3.3.  Hazır Yazılım Bileşeni Almak
14.3.4.  Açık Kaynak Kodlu Sistemler
14.3.5.  Danışmanlık Alımı
14.3.6.  Paket Program Alımı
14.3.7.  Yazılımı Servis Olarak Almak
14.3.8.  Altyapı Yazılımları Alıp Uyarlamak
14.4.      Yazılımın Lisanslanmasında Dikkat Edilecekler
14.5.      Dış Kaynak Alım Hazırlığı
14.5.1.  Gerekli Kaynakların Temini
14.5.2.  İhtiyaçları Mümkün Olduğunca Ayrıntılı Belirlemek
14.5.3.  İhtiyaçtan Ürüne veya Üründen İhtiyaca Çift Yönlü Analiz
14.5.4.  Ürün Özellik Matrisi
14.5.5.  Mevcut Teknolojiyle Uyumluluk
14.5.6.  Her Şeyi Göz Önüne Alan Bir Karar Vermek
14.5.7.  Dış Kaynak Adayları Seçimi
14.6.      Şartname
14.6.1.  Şartnamelerdeki Yanlış İfadeler: Kapsamın Belirsizliği
14.6.2.  Rekabete Açık Şartname Hazırlamak
14.6.3.  Yaklaşık Maliyet Belirlenmesi
14.6.4.  Ödeme Şekilleri
14.7.      Firmaların değerlendirilmesi ve seçimi
14.7.1.  Teklifin Teknik Değerlendirilmesi
14.7.2.  Maliyet İncelemesi
14.7.3.  Önceki İş ve Referansların Değerlendirilmesi
14.7.4.  Yerel Destek
14.8.      Kurum İçi Yönetim ve İzleme
14.8.1.  Sözleşme
14.8.2.  Planlama
14.8.3.  Sürecin İzlenmesi
14.8.4.  Proje Yöneticisinin Dış Satın Alma Projelerinde Rolü
14.8.5.  Ortak Koordinasyon Noktası
14.8.6.  Bilgi Paylaşımı ve Güvenlik
14.8.7.  Dış Kaynak ve Kurum İçi Ekibin Yerlerini Net Belirlemek
14.8.8.  Sapmalara Müdahale Etmek
14.8.9.   Hata ve Çözüm Yöntemlerinin Uyumu
14.8.10. Haklara Karşılıklı Riayet Edilmesi ve Adalet
14.9.      Projenin Kullanıma Giriş ve Kurum İçi Ekibe Devri
14.10.    Özet
14.11.    Sorular

Bölüm 15.  PLANLAMA VE YÖNETİM STANDARTLARI
15.1.      PMI Body of Knowledge
15.1.1.  Proje Yönetim Süreci
15.1.2.  Proje Bütünleştirme Yönetimi
15.1.3.  Proje Kapsam Yönetimi
15.1.4.  Proje Zaman Yönetimi
15.1.5.  Proje Maliyet Yönetimi
15.1.6.  Proje Kalite Yönetimi
15.1.7.  Proje İnsan Kaynakları Yönetimi
15.1.8.  Proje İletişim Yönetimi
15.1.9.  Proje Risk Yönetimi
15.1.10. Proje Tedarik Yönetimi
15.2.      CMMI
15.2.1.  Anahtar Süreç Alanı
15.2.2.  Genel Hedefler ve Genel Uygulamalar
15.2.3.  Olgunluk Seviyesi
15.2.4.  Kapasite Seviyeleri
15.2.5.  Sürekli ve Basamaklı Gösterilim
15.2.6.  Sürecin Kurumsallaştırılması
15.2.7.  CMMI Standardının Kuruma Uyarlaması
15.2.8.  Birinci Olgunluk Seviyesi - Giriş
15.2.9.  İkinci Olgunluk Seviyesi – Tekrarlanabilir (Disiplinli)
15.2.10. Üçüncü Olgunluk Seviyesi - Tanımlı
15.2.11. Dördüncü Olgunluk Seviyesi-Sayılara Dayalı Yönetilen
15.2.12. Beşinci Olgunluk Seviyesi-İyileştirilen
15.2.13. Anahtar Süreçler Arasındaki İlişkileri
15.3.  ISO/IEC ve IEEE/EIA Standart 10207
15.3.1.  Temel Yaşam Döngüsü Süreçleri
15.3.2.  Destekleyici Süreçler
15.3.3.  Kurumsal Yaşam Döngüsü Süreçleri
15.3.4.  Kuruma Uyarlama Süreci
15.4.      IEEE/EIA Standart 1058
15.5.      Özet
15.6.      Sorular
 
Bölüm 16.   FİRMALARIN GELİŞTİRDİĞİ SÜREÇ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI
16.1.      Microsoft Çözüm Altyapısı
16.1.1.  MSF İlkeleri
16.1.2.  MSF Takım Modeli
16.1.3.  MSF Yaşam Döngüsü
16.1.4.  MSF Disiplinleri
16.1.5.  MSF Süreç Şablonları
16.2.      Rational Unified Process
16.2.1.  RUP En İyi Uygulama Tanımları
16.2.2.  RUP Süreç Yaklaşımı
16.2.3.  RUP Süreç Aşamaları
16.2.4.  RUP Disiplinleri
16.2.5.  Süreç Ürünü
16.2.6.  RUP Ekip Yapısı
16.3.      Özet
16.4.      Sorular

Bölüm 17.   PROJE YÖNETİM ARAÇLARI
17.1.      Proje Yönetim Sistemi
17.1.1.  Proje Plan Oluşturma Araçları
17.1.2.  Görev Atama ve Takibi
17.1.3.  Kaynak/Kapasite Yönetimi
17.1.4.  Kurumsal Proje Ağacı
17.1.5.  Portföy Analizi
17.1.6.  Belge Yönetimi
17.1.7.  Birlikte Çalışma Sistemi
17.1.8.  Proje Yönetim Yöntembilim Tanımları ve Şablonlar
17.1.9.  Risk Yönetim Araçları
17.1.10. Raporlama ve Analiz
17.2.      Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetim Araçları
17.2.1.  Gereksinim Yönetimi
17.2.2.  Konfigürasyon Yönetimi
17.2.3.  Yazılımın Merkezi Doğrulama ve Onaylama
17.2.4.  Değişim Yönetimi
17.2.5.  Problem İzleme
17.2.6.  İş Akış Yönetimi
17.2.7.  Raporlama ve Analiz
17.3.      Özet
17.4.      Sorular

Bölüm 18.  PROJEDEKİ YANLIŞLARI DOĞRU   YÖNETME KILAVUZU
18.1.      En Az Olabilecekler
18.1.1.  Kişiler
18.1.2.  Belgeler
18.1.3.  Çözümler Belgelenemiyorsa Talepler Edilmelidir
18.1.4.  Proje Bitince Analiz ve Tasarım Belgesi Yazılması
18.1.5.  En Az Plan
18.1.6.  En az Yönetim ve İzleme
18.2.      Yapıyormuş gibi yapmamak
18.3.      Proje başarısızlığı
18.3.1.  Başarısızlığın En Kısa Sürede Belli Olması
18.3.2.  Projeden Vazgeçme Planı
18.3.3.  Başarılı kısımlara odaklanmak
18.3.4.  Plansız Proje Başarısız Olsa Daha İyi
18.3.5.  Ürün Sağlıklı Çalışmıyorsa Yeni Yerlere Kurulmaması
18.4.      Devreye Alma
18.5.      Planlamaya Önem Vermeyen Üst Yönetim
18.6.      Büyük Hedefleri Mevcudu Analiz Ederek Koymak
18.7.      Ekibe Göre Yazılım Geliştirme Ortamı
18.8.      Öğrenerek Yapmak Yerine Yaparak Öğrenmek
18.9.      Büyük Proje, Başarılı Proje
18.10.    Moda Yöntemler ve Mucize Çözümler
18.11.    Özet
18.12.    Sorular

KAYNAKÇA
DİZİN
YORUMLARSize Yorumunuzu Yazın

Bu Ürünü Nasıl Buldunuz ?

YORUMLARA GÖZ ATIN
Yorum bulunmamaktadır
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi
BENZER ÜRÜNLER
% 15
Yapay Zeka Çağında Yetenek Yönetimi
ISBN: 978-625-3712-40-2, Türkçe, 2024, 220 sayfa, (16,5x24 cm2), 1. hamur kağıt.
140,00
119,00
% 14
Yapay Zeka Yöntemleri: Güncel Uygulamalar
ISBN: 978-625-6701-01-4, Türkçe, Editör: Prof. Dr. Cemalettin Kubat, Aralık 2023, 500 sayfa,(16x24 cm2), kitap kağıdı.
485,00
417,10
% 16
Yapay Zeka Modern Bir Yaklaşım
ISBN: 978-625-6441-77-4, Türkçe, Çeviri: Cemil Öz, 1116 sayfa, (20x25.5 cm2), 1. hamur kağıt.
1.267,00
1.064,28
% 100
Yeni Başlayanlar için Java (Eğitim Videolu)
ISBN: 978-605-2263-31-0, 368 sayfa, (16,5x24 cm2)
0,00
% 20
Etkili Kod Yazma Teknikleri
ISBN: 978-605-2263-98-3, Türkçe, 2023 sayfa, 240 sayfa, (16x24 cm2), Enzo kitap kağıdı.
150,00
120,00
% 14
Nesneye Yönelik Yazılım Tasarımı ve Programlama
ISBN: 978-605-9594-93-6, Türkçe, Eylül 2022, 308 sayfa, (16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt
405,00
348,30
% 15
Bilgisayarsız Kodlama Eğitiminde Bilgi İşlemsel Düşünme
ISBN: 978-625-7409-58-2, Türkçe, 2021, 193 sayfa, (16x24 cm2), 1. hamur kağıt.
225,00
191,25
% 15
R ile Veri Analizi ve Psikometri Uygulamaları
ISBN: 978-605-2417-14-0, Türkçe, 2021, 496 sayfa, (14,5x27,5 cm2), 1. hamur kağıt.
564,00
479,40
% 15
Teori ve Uygulamada Veri Madenciliği
ISBN: 978-6254-390-08-1, Türkçe, 2020, 236, sayfa, (16x23,5 cm2), 1. hamur kağıt.
161,00
136,85
% 10
Yapay Zekâ Fırsat mı, Yoksa Tehdit mi?
ISBN: 978-625-7130-48-6, Türkçe, 2020, 270, sayfa, (13,5x21 cm2), kitap kağıdı.
230,00
207,00
% 15
R Yazılımı ile Tarım Bilimlerinde Regresyon ve Sınıflandırma Tipi Problemlerin Çözümünde Mars Algoritması
ISBN: 978-625-4390-78-4, Türkçe, 2020, 264 sayfa, ( 19,5x27,5), 1. hamur kağıt.
210,00
178,50
% 20
Yeni Başlayanlar İçin HTML5, CSS3 &  SCRIPT
ISBN: 978-605-2263-70-9, Türkçe, 2021, 520 sayfa, (16x24 cm2), 1. hamur kağıt
265,00
212,00
% 15
Arduino İle Kodlama
ISBN: 978-625-7189-53-8, Türkçe, 2020, 129 sayfa, (16x24 cm2), kitap kağıdı.
231,00
196,35
% 15
Temel Kodlama Bilgisi
ISBN: 978-625-7189-47-7, Türkçe, 2020, 214 sayfa, (16x24 cm2), kitap kağıdı.
172,50
146,63
% 15
Ansys Workbench ile Mekanik Analizler
ISBN: 978-625-4069-96-3, Türkçe, 2021, 272 sayfa, (19.5x27.5 cm2), 1. hamur kağıt.
245,00
208,25