0

Sepetinizde 0 ürün bulunmaktadır.

Toplam
   
 
 
 
 
     

C# Programlama Dili ve Yazılım Tasarımı
C# Programlama Dili ve Yazılım Tasarımı
Cilt 1: Programlama İlkeleri, ISBN: 978-975-6797-83-9, Türkçe, 3. basım, Mart 2013, 480 sayfa, (16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt.
  • Yazar:Ahmet KAYMAZ (Bilgisayar Mühendisi)
  • Liste Fiyatı : 55.00 TL
  • 45.65 TL
  • Ürün İndirim Oranı :% 17
  • İndirimli Fiyatı :45.65 TL
    KAZANCINIZ :
  • Yayınevi :Papatya Bilim Yayınevi
  • Stok Durumu :
Yeni
Satışta
Adet

C# üzerine yazılan bu kitap, yeni nesil yazılım geliştirme platformu olan .NET teknolojisinin mimarisini ve nesne yönelimli bir dil olan "C# programlama" dilini öğretmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, sağlam bir yazılım tasarımının nasıl oluşturulacağı ve yazılım geliştirme süreçinde karşılaşılan güçlüklerin nasıl aşılacağı da ele almaktadır.

Kitap, nitelikli konu seçimiyle, sade ve düzgün Türkçe kullanımıyla, her bölümün sonunda verdiği özet ve sorularla, gerçek projelerden alınmış örneklerle, yeni gelişmeleri de içeriyor olmasıyla gerek yeni öğrenen gerekse deneyimli uygulama geliştiriciler için vazgeçilmez bir başvuru kaynağı niteliğindedir.

"C# Programlama Dili ve Yazılım Tasarımı" adlı bu kitabımız birisi "programlama ilkeleri" ve diğeri "ileri düzey programlama" olarak iki cilt halinde yayınlanmıştır. Birinci cilde ait içerik aşağıda verilmiştir.

Ayrıca konuları yüzeysel değil bir mühendis yaklaşımıyla ayrıntılı ele alması bakımından üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Matematik-Bilgisayar, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği gibi mühendislik ve sosyal bilimlerde dört yıllık lisans ve meslek yüksek okulu öğrencileri için de yararlı bir ders kitabı olma özelliğindedir.Bölüm 1.    .NET Framework Temel Kavramları
 1.1.  .Net Framework Nedir?
 1.2.  CLI, CTS ve CLS Nedir?
 1.3.  Yönetilen ve Yönetilmeyen Kod Nedir?
 1.4.  CLR (Common Language Runtime) Nedir?
 1.5.  IL/MSIL  ve JIT (Just-ın-Time) Derleme
 1.6.  Framework Sınıf Kütüphanesi – FCL
 1.7.  Üst-Veri (Metadata) Nedir?
 1.8.  ILDASM ve ILASM Aracı (IL Disassembler)
 1.9.  Bütünleşik-Kod (Assembly) Nedir?
 1.10. Uygulama Alanı
 1.11. Bellek Yönetimi ve Çöp Toplama (Garbage Collection)
 1.12. .NET ve
 1.13. Özet
 1.14. Sorular
 
Bölüm 2.  C# Programlama Diline Giriş
 2.1.  İlk Örnek
 2.2.  Visual Studio.NET Arayüzü (IDE)
 2.2.1.    Visual Studio.NET Pencereleri
 2.2.2.    IDE Ortamında İlk Örnek
 2.3.  Özet
 2.4.  Sorular
 
Bölüm 3.    Veri Türleri ve Değişkenler
 3.1.  Değer ve Referans Türleri
 3.2.  Uzayan İfadeler
 3.3.  Sabitler
 3.4.  Veri Türleri Arasında Dönüşüm
 3.5.  Boxing ve Un-Boxing Dönüşüm
 3.6.  Literal Karakterleri
 3.7.  Anahtar Sözcükler ve Tanımlayıcılar
 3.8.  Nullable Veri Türleri
 3.9.  Özet
 3.10. Sorular
 
Bölüm 4.    Operatörler
 4.1.  Tekil Operatörler
 4.2.  Aritmetik Operatörler
 4.3.  İlişkisel Operatörler
 4.4.  Mantıksal Operatörler
 4.5.  Atama Operatörleri
 4.6.  bit-düzeyinde (Bitwise) Operatörler
 4.7.  Kaydırma Operatörleri
 4.8.  Koşula Bağlı (?: ) Operatör
 4.9.  Değişken Türü (typeof) Operatörü
 4.10. Nesne Dönüştürme (as) Operatörü
 4.11. Türün Uzunluğunu Öğrenme (sizeof) Operatörü
 4.12. Taşma Kontrol (checked ve unchecked) Operatörleri
 4.13. Operatörlerin Öncelik Sırası
 4.14. Özet
 4.15. Sorular
 
Bölüm 5.   Kontrol Deyimleri
 5.1.  Koşul Deyimleri
 5.2.  Seçme Deyimi
 5.3.  Döngü Deyimleri
 5.3.1. while Deyimi
 5.3.2. do Deyimi
 5.3.3. for Deyimi
 5.3.4. foreach Deyimi
 5.4.  Atlama/Dallanma Deyimleri
 5.5.  Temel Giriş/Çıkış İşlemleri
 5.6.  Özet
 5.7.  Sorular
 
Bölüm 6.    Diziler
 6.1.  Tek-Boyutlu Diziler
 6.2.  Çok-Boyutlu Diziler
 6.3.  Karışık Boyutlu (Jagged) Diziler
 6.4.  System.Array ve Dizi İşlemleri
        6.4.1.  System.Array Özellik ve Yordamları
 6.5.  Dinamik Diziler
 6.6.  Özet
 6.7.  Sorular
 
Bölüm 7.    Nesne Yönelimli Programlama
 7.1.  Sınıf ve Nesne Nedir?
 7.2.  Sınıf ve Nesne Tanımlamak
 7.3.  Sınıf Üyeleri
 7.4.  Yordamlar (Methods)
     7.4.1. Parametreler
         7.4.1.1. Değer veya Referans Yoluyla Parametre Geçmek
         7.4.1.2. Yordamlara Değişken Sayıda Parametre Göndermek
     7.4.2. Yinelemeli Yordamlar
     7.4.3. Main() Yordamı
 7.5.  Yapıcılar (Constructors)
 7.6.  Yıkıcılar (Destructors)
 7.7.  Özellikler ve İndeksleyiciler
 7.7.1. Özellikler (Properties)
 7.7.2. İndeksleyiciler (Indexers)
 7.8.  Özet
 7.9.  Sorular
 
Bölüm 8.    Statik Üyeler & Harici Sınıflar
 8.1.  Statik Üyeler
 8.2.  Statik Sınıflar
 8.3.  this Anahtar Sözcüğü
 8.4.  İsim-uzayı (Namespace)
 8.5.  Proje İçinde Sınıf Dosyaları Dâhil Etmek
 8.6.  Parçalı Sınıf
 8.7.  Özet
 8.8.  Sorular
 
Bölüm 9.    OOP'nin Temel İlkeleri
 9.1.  Soyutlama (Abstraction)
 9.2.  Sarmalama (Encapsulation)
       9.2.1.  Erişim Belirleyiciler (Access Modifiers)
 9.3.  Çok Şekillilik (Polymorphism)
       9.3.1. Yeniden Yüklenme (Overloading)
       9.3.2. Arabirimler (Interface Polymorphism)
       9.3.3. Soyut Sınıf
 9.4.  Kalıtımsal Çok-şekillilik (Inheritance Polymorphism)
 9.4.1. Üye Gizlemek (Shadowing)
 9.4.2. Temel Sınıftaki Üye Erişim Sözcükleri (base, this)
 9.4.3. Yapıcı ve Yıkıcı Kalıtımı
 9.4.4. Erken Bağlama ve Geç Bağlama 
 9.4.5. Erişim Belirleyici Tablosu
 9.5.  Nesne Tabanlı Programlama
 9.6.  Özet
 9.7.  Sorular
 
Bölüm 10. Yapı, Numaralandırma ve Öznitelik
 10.1.     Yapı (Struct)
 10.1.1. Yapı Üyeleri
 10.1.2.  Yapı ve Kalıtım
 10.1.3.  İçiçe Yapılar
 10.1.4.  Yapı ve Sınıf Arasındaki Fark
 10.2.  Numaralandırma
 10.3.  Öznitelikler (Attributes)
 10.3.1.  Conditional Özniteliği
 10.3.2.  Obsolete Özniteliği
 10.4.  Özet
 10.5.  Sorular
 
Bölüm 11. Aykırı Durum Yönetimi
 11.1.     try, catch ve finally Anahtar Sözcükleri
 11.2.     Aykırı Durum (Exception) Yaratmak
 11.3.     Kullanıcı Tanımlı Aykırı Durum Türü
 11.4.     System.Exception Üyeleri
 11.5.     Özet
 11.6.     Sorular
 
Bölüm 12. NET’te Koleksiyon Nesneleri
 12.1.     Koleksiyon Sınıfları
 12.1.1.  DiziListe (ArrayList)
 12.1.2.  ÇırpıTablosu (Hashtable)
 12.1.3.  SıralıListe (SortedList)
 12.1.4.  Yığın (Stack)
 12.1.5.  Kuyruk (Queue)
 12.1.6.  bit Dizisi (BitArray)
 12.1.7.  CollectionBase ve DictionaryBase Sınıfları
 12.2.     Koleksiyon Arabirimleri
 12.2.1. ICollection Arabirimi
 12.2.2.  IList Arabirimi
 12.2.3.  IDictionary Arabirimi
 12.2.4.  IEnumerable Arabirimi
 12.3.     yield Anahtar Sözcüğü
 12.4.     Generic Veri Türü
 12.4.1. Generic Sınıf ve Generic Yordam
 12.4.2.  Generic Mimarisinde Kısıtlama (Constraint) Kullanımı
 12.4.3.  default() Operatörü
 12.4.4.  Generic Koleksiyon Sınıfları
 12.4.5.  Generic Delegate
 12.5.     Özet
 12.6.     Sorular
 
Bölüm 13. Delegeler ve Olaylar
 13.1. Delegeler
 13.2. Olaylar (Events)
 13.3. System.EventArgs Sınıfı   
 13.4. Dinamik Kontrol Örneği
 13.5. Anonim Yordamlar
 13.6. Özet
 13.7. Sorular
 
Bölüm 14. .NET’te Giriş/Çıkış Kullanımı
 14.1.     Dosya Yazma ve Okuma İşlemleri
 14.1.1.  Kanal (Stream) Kavramı
 14.1.2.  Byte ve Karakter Kanal Sınıfları
 14.1.3. Byte Tabanlı Dosya Okuma/Yazma (FileStream)
 14.1.4.  Karakter Tabanlı Dosya Okuma/Yazma
 14.1.5.  StringReader ve StringWriter Kullanımı
 14.1.6.  İkili Verileri Okumak ve Yazmak
 14.1.7.  MemoryStream Kullanmak
 14.2.     Dosya ve Klasör İşlemleri
 14.2.1.  Directory ve DirectoryInfo Sınıflarının Kullanımı
 14.2.2.  File ve FileInfo Sınıflarının Kullanımı
 14.2.3.  Path Sınıfının Kullanımı
 14.3.     Özet
 14.4.     Sorular
 
Bölüm 15. Sözce/String Türü ve Karakter Biçimlendirme İşlemleri
 15.1.     Sözce/String Türünün Özellikleri
 15.2.     String Sınıfının Yordamları
 15.3.     StringBuilder Sınıfı
 15.4.     Karakter, Sayı ve Tarih Biçimlendirme Yöntemleri
 15.5.     Sayısal Biçim Belirleyicileri
 15.6.     Tarih ve Saati Biçimlendirmek
 15.7.     .NET’te Genelleştirme ve Yerelleştirme
 15.8.     Kültüre Bağlı Biçimlendirme
 15.9.     Kaynak (Resource) Dosyaları
15.10.   System.Resources Sınıfı Kullanımı
15.11.   Yerelleştirmede Kaynak Dosyanın Kullanılması
 15.12.   Özet
 15.13.   Sorular
 
Bölüm 16. Operatörlerin Yeniden Yüklenmesi
 16.1.     Tekil Operatörlerin Yeniden Yüklenmesi
 16.2.     İkili Operatörlerin Yeniden Yüklenmesi
 16.3.     İlişkisel Operatörlerin Yeniden Yüklenmesi
 16.4.     Dönüşüm Operatörlerin Yeniden Yüklenmesi
 16.5.     Özet
 16.6.     Sorular
 
Bölüm 17. Yansıma (Reflection)
 17.1.     Tür Üyeleri Hakkında Bilgi Almak
 17.2.     Tür Üyelerini Çağırmak
 17.3.     Bütünleştirilmiş Koddan (Assembly) Tür Yüklemek
 17.4.     Özet
 17.5.     Sorular
 
Bölüm 18. Emniyetsiz Kod ve İşaretçiler
 18.1.     İşaretçiler
 18.2.     fixed Deyimi
 18.3.     stackalloc Deyimi
 18.4.     Özet
18.5.  Sorular
 
Bölüm 19.  Çok Parçacıklı (Multithreading) Programlama
 19.1.     .NET’te Çok Parçacıklı Programlama
 19.2.     Parçacıkları Oluşturmak ve Çalıştırmak
 19.3.     Parçacıkları Bekletmek
 19.4.     Parçacıkların Sona Ermesini Beklemek
 19.5.     Parçacıkları Yok Etmek
 19.6.     IsBackground Özelliği
 19.7.     Parçacığın Durumunu Öğrenmek
 19.8.     Parçacık Öncelikleri
 19.9.     Parçacık Güvenliği ve Eşitleme
 19.10.   Monitor Sınıfını Kullanmak
 19.11.   Mutex Sınıfını Kullanmak
 19.12.   Semaphore Sınıfını Kullanmak
 19.13.   Özet
 19.14.   Sorular
 
Bölüm 20.   Bütünleştirilmiş Kod (Assembly) Türleri ve Kullanımı
 20.1. Özel ve Genel Bütünleştirilmiş Kodlar
 20.2. XML tabanlı Açıklama / Kod Belgelendirmesi Oluşturmak
 20.3.  Özet
 20.4.  Sorular
 
Bölüm 21. Windows Form Uygulamaları (GUI)
 21.1.     Windows Uygulamaları Olaya Dayalıdır
 21.2.     İlk Windows Uygulama Örneği
 21.3.     VS.NET Panelleri ve Menüleri
 21.4.     Windows Form Kontrolleri
 21.5.     Windows Uygulamalarında Yaygın Kullanılan Kontroller
 21.6.     Menü ve Araç Çubuğu Kontrolleri
 21.7.     Diyalog Kontrolleri
 21.8.     Belge Yazdırma Kontrolleri
 21.9.     Veri Kontrolleri
 21.10.   Cristal Report  Kontrolleri
 21.11.   MDI Uygulamaları
 21.12.   Kurulum Projesi Hazırlamak
 21.13.   Özet
 21.14.   Sorular
 
Ek A:  UML Diyagramları
Kaynakça
Dizin

Türkiye İş Bankası - Maximum Kart
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4
22.83 TL 46 TL
15.22 TL 46 TL
11.41 TL 46 TL
YORUMLARSize Yorumunuzu Yazın

Bu Ürünü Nasıl Buldunuz ?

Ad Soyad:
Mail Adresiniz :
Yorum :
Güvenlik Resmi :
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi
YORUMLARA GÖZ ATIN
salam.Azerbaycana gonderisiniz?ve kac gune burda oluyor.Fiyat ne kadar?
Elvin @ 23 Eylül 2015
Kitap güzel. Piyasadaki iyi kitaplardan. 22 adet sipariş verdik.
Burak Önder @ 01 Mart 2013
BENZER ÜRÜNLER
% 15
Algoritma Tasarımı ve Geliştirme - Java ve C#
ISBN: 978-625-402-011-7, Türkçe, 2020, 258 sayfa, (19,5x27,5 cm2), kitap kapağı
30.00 TL
25.50 TL+KDV
% 20
Scratch 3 İle Makine Öğrenmesi ve micro:bit
ISBN: 978-625-7066-068, Türkçe, 2020, 192 sayfa, (15x21 cm2), renkli, kitap kapağı
30.00 TL
24.00 TL+KDV
% 20
Python microPython Programlama Temelleri
ISBN: 978-625-7066-037, Türkçe, 2020, 408 sayfa, (15x21 cm2), kitap kağıdı
42.00 TL
33.60 TL+KDV
% 20
Scratch & mBlock Robotik Kodlama
ISBN: 978-625-7066-020, Türkçe, 2020, 192 sayfa, (15x21 cm2), kitap kağıdı
25.00 TL
20.00 TL+KDV
% 20
HTML5 & CSS3
ISBN: 978-625-7066-051, Türkçe, 2020, 296 sayfa, (15x21 cm2), kitap kağıdı
35.00 TL
28.00 TL+KDV
% 20
Web Tasarım Rehberi
ISBN: 978-625-7066-006, Türkçe, 2020, 504 sayfa, (15x21 cm2), kitap kağıdı
50.00 TL
40.00 TL+KDV
% 20
İleri Seviye Laravel 6
ISBN: 978-625-7066-044, Türkçe, 2020, 320 sayfa, (15x21 cm2), kitap kağıdı
36.00 TL
28.80 TL+KDV
% 15
Yeni Başlayanlar İçin C# .NET
ISBN: 978-605-033-139-4, Türkçe, 2020, 304 sayfa, (16x23,5 cm2), kitap kağıdı
32.00 TL
27.20 TL+KDV
% 15
R ile Programlama ve Makine Öğrenmesi
ISBN: 978-605-033-228-5, Türkçe, 2020, 314 sayfa, (19,5x27,5 cm2), kitap kağıdı.
34.00 TL
28.90 TL+KDV
% 15
Python ile İmgeden Veriye Görüntü İşleme ve Uygulamaları
ISBN: 978-605-033-262-9, Türkçe, 2020, 188 sayfa, (16x23,5 cm2), kitap kağıdı.
20.00 TL
17.00 TL+KDV
% 15
Mikrodenetleyiciler
ISBN: 978-605-033-089-2, Türkçe, 2020, 494 sayfa, (19,5x27,5 cm2), kitap kağıdı
54.00 TL
45.90 TL+KDV
% 15
Programlama Öğretimi Yaklaşımları
ISBN: 978-605-7846-90-7, Türkçe, 2019, 276 sayfa, (16x23,5 cm2), kitap kağıdı
25.00 TL
21.25 TL+KDV
% 15
C İle Kodlama
ISBN: 978-605-033-055-7, Türkçe, 2019, 216 sayfa, (16x23,5 cm2), kitap kağıdı
25.00 TL
21.25 TL+KDV
% 25
Sap Abap - 4
ISBN: 978-605-911-894-1, 2019, 536 sayfa, (15x21 cm2), kitap kağıdı.
50.00 TL
37.50 TL+KDV
% 25
Windows Server Sistem Yönetimi 2. Cilt
ISBN: 978-605-911-860-6, 2019, 1160 sayfa, (15x21 cm2), kitap kağıdı.
80.00 TL
60.00 TL+KDV