0

Sepetinizde 0 ürün bulunmaktadır.

Toplam
0,00
   
 
 
 
 
     

Programlama Sanatı Algoritmalar
Programlama Sanatı Algoritmalar
ISBN: 978-975-679-753-2 ,Editör: Dr. Cengiz Uğurkaya, Türkçe, 2. basım, 336 sayfa, (16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt.
  • Yazar:Toros Rifat ÇÖLKESEN (Ph.D.)
  • Liste Fiyatı : 120,00
  • 90,00
  • Ürün İndirim Oranı :% 25
  • İndirimli Fiyatı :90,00
    KAZANCINIZ :
  • Yayınevi :Papatya Bilim Yayınevi
  • Stok Durumu :
Kampanya
İndirimli
Satışta
Adet
Programlama dilleri için ders kitabı özelliğindedir.

Bu kitap, program tasarımına yeni başlayan bireylere konuyla ilgili temel bilgileri vermek  ve programlama  mantığını kazandırmaktır; daha sonra ileri düzey konulara giriş yapmasını sağlamaktır. Kitapta, ayrıca veri yapıları, veri modelleri, disk dosyalama, çevrimli ve rekürsif programlama gibi konular yalın bir dille ele alınmıştır.

Her konu ele alınırken, bolca, gerçekçi örnekler verilerek konuların pekiştirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca, program tasarımında önemli yeri olan akış şemaları konusu da ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. (www.tdk.com.tr)

Kitabımız üniversiteler veya yüksek okulların çeşitli bölümlerinde verilen “Bilgisayar Programlama Dilleri”, “Programlama Teknikleri”, “Programlamaya Giriş” ve “Programlama tasarımı ve Mantığı” gibi derslere kaynak kitap özelliğindedir. Bizi, lütfen diğer kitap ihtiyaçlarınızda da hatırlayınız :)

Anahtar Sözcükler: Program tasarımında temel kavramlar; algoritma tasarımı ve akış şemaları; C programlama diline giriş; veri türleri ve değişkenler; operatörler; döngü ve denetim deyimleri; G/Ç işlemleri; dizi ve matrisler; çevrimli ve rekürsif programlama; veri yapıları; disk dosyalama; veri modelleri; sözce (string) ve karakter fonksiyonlar; matematiksel fonksiyonlar; hata ayıklama fonksiyonları; tarih-zaman ve yerelleştirilme fonksiyonları; işletim sistemine dayalı uygulamaları; Önişlemciler; program tasarımında çok yapılan hatalar.


------------------


İÇİNDEKİLER

Bölüm 1. Program TasarImInda Temel Kavramlar
Program, Yazılım, Program kodu
Degisken, Diziler, Operatör, Deyim/İfade, Atama deyimi, Donanım
Bellek, Saklama birimi, Işlemci, Makina kodu, Assembly dili
İşletim sistemi
Dosya, Dosya sistemi, Karakter tablosu
Sözce (String), Dinamik/statik bellek kullanımı, Veri yapısı, Veri modeli
Böl ve yönet yaklaşımı, Çevrimli ve rekürsif yaklaşım, Programlama dilleri ve C/C++/
Veritabani ve SQL, Alt-program/yordam, Sinif/nesne
Kullanici/sunucu mimarisi, Ag programlama
Program zaman ve bellek maliyetleri
Kiyaslama (Benchmarking)
Kümeleme Karakterleri
Sorular
 
Bölüm 2. algoritma tasarImI ve aKIŞ ŞemalarI 
2.1. Algoritmada Olması Gereken Özellikler
2.2. Algoritma Tasarımı
2.3. Akış Şemaları
2.3.1. Akış Şeması Simgeleri
2.3.2. Tipik Akış Şeması Parçaları
2.4. Akış Şeması Örnekleri
2.5. Akış Şeması Dışında Şekilsel Tasarım
2.6. Özet
2.7. Sorular
 
Bölüm 3. C Diline Giriş
Yeni Başlayanların C Dilinde Bilmesi Gerekenler
C Dili Anahtar Sözcükleri
3.1. Bir C Programı
3.2. main() Fonksiyonu
3.3. C Dilinde Fonksiyonun Genel Yapısı
3.4. printf() ve scanf() Fonksiyonları
3.5. Fonksiyona Parametre Aktarımı
       Dizilerin Fonksiyona Aktarılması
3.6. Özet
3.7. Sorular
 
Bölüm 4. C Dili Temel Veri Türleri ve Değişkenler
4.1. Temel Veri Türleri
4.1.1. Karakter (Character)
ASCII Karakter Tablosu
Ünikod
4.1.2. Tamsayı
4.1.3. Gerçel Sayı
4.1.4. Sözce/Karakter Dizisi
4.1.5. Dizi/Matris
4.2. Türetilmiş/Tanımlamaı Veri Türleri
4.3. Degişken Bildirim Yerleri
Yerel Bildirim
Genel (Global) Bildirim
Formal Bildirim
Dışsal (Extern) Bildirim
Statik (Static) Değisken Bildirimi
Saklayıcı Türden (Register) Değişken Bildirimi
volatile Türden Değişken Bildirimi
4.4. Sabitler
4.5. Özet
4.6. Sorular
 
Bölüm 5. C Dili Operatörler
5.1. Aritmetik Operatörler
5.2. Karsilastirma/Iliski Operatörleri
5.3. Mantıksal Operatörler
5.4. Bitler Üzerinde İşlem Yapan (bitwise) Operatörler
5.5. Diğer Operatörler
5.5.1. Atama Operatörleri
5.5.2. ?: Karsilastirma Operatörü
5.5.3. & ve * İşaretçi Operatörleri
5.5.4. sizeof Operatörü
5.6. Operatörlerin Öncelikleri ve Bagintilar
5.7. Bagintilarda Tür Dönüsümleri
5.8. Özet
5.9. Sorular
 
Bölüm 6. Döngü ve Denetim Deyimleri
6.1. Döngü Deyimleri
6.1.1. while Deyimi
6.1.2. do-while Deyimi
6.1.3. for Deyimi
6.1.4. Döngü Deyimlerinin İçiçe Kullanılması
6.2. Denetim Deyimleri
6.2.1. Karşılaştırma Deyimleri
if-else Deyimi
switch Deyimi
6.2.2. Dallanma/Kırma Deyimleri
goto Deyimi ve Etiket, break
continue
6.3. Özet
6.4. Sorular
 
Bölüm 7. GİRİŞ/ÇIKIŞ İŞLEMLERİ
7.1. Standart Giriş Çıkış Kütüphanesi
7.2. Temel Giris Çıkış İşlemleri
7.2.1. getchar( ) - putchar( ) İkilisi
7.2.2. gets( ) - puts( ) İkilisi
7.2.3. scanf( ) - printf( ) İkilisi
7.2.4. Diger Giris/Çikis Fonksiyonları
7.3. Dosya Giriş Çıkış İşlemleri
7.3.1. getch( ) - putc( ) İkilisi
7.3.2. fgetc( ) - fputc( ) İkilisi
7.3.3. fgets( ) - fputs( ) İkilisi
7.3.4. fscanf( ) - fprintf( ) İkilisi
7.3.5. fread( ) - fwrite( ) İkilisi
7.3.6. fopen( ) - fclose( ) İkilisi
7.3.7. Diğer Dosya Fonksiyonları
7.4. Diger G/Ç Fonksiyonları
7.5. Özet
7.6. Sorular
 
Bölüm 8. Diziler ve Matrisler
8.1. Dizi Türleri ve C Dili
8.2. Vektör Diziler
8.3. Matris Diziler
8.4. Uzay Diziler
8.5. Dizilere Baslangıç Değeri Verilmesi
8.6. Dizi Ile İşaretçi Arasındaki Iliski
8.7. Dinamik Dizi Kullanımı
8.8. Dizilerin Fonksiyona Aktarılması
8.9. Dizi Uygulama Örnekleri
Kabarcık Sıralama
Hizli Siralama, Ardisil Sıralama
İkili Arama
Matris Toplama
Matris Çarpma
Varyans/Standart Sapma
8.10. Hazır Dizi Fonksiyonları
bsearch()
qsort()
8.11. Özet
8.12. Sorular
 
Bölüm 9. Çevrimli ve Rekürsif Programlama
9.1. Çevrimli Programlama
9.2. Rekürsif Programlama
9.3. Çevrimli mi ? - Rekürsif mi?
9.4. Özet
9.5. Sorular
 
Bölüm 10. Veri Yapıları TanImlamalı Veri Türleri 
Ham Veriden Bilgiye Dönüsüm
10.1. Temel Veri Yapilari
10.2. Tanimlamali Veri Yapıları
10.3. Topluluk (struct) Deyimi
10.4. Ortaklık () Deyimi
10.5. Yeni Veri Sinifi ve enum
10.5.1. Yeni Kümenin Elemanları ve Atama
10.6. Özet
10.7. Sorular
 
BÖLÜM 11. Dosyalama ve Saklama
11.1. Metin (Text) Dosyası - İkili (Binary) Dosya Ne Demektir?
11.2. Üst Düzey Dosya Erişimleri Örnek Uygulamalar
11.3. Alt Düzey Dosya Erişimleri Örnek Uygulamaları
11.4. Özet
11.5. Sorular
 
BÖLÜM 12. Veri Modelleri
12.1. Bağlantılı Liste Veri Modeli
Ekleme İşlemi
Listeleme İşlemi
Arama İşlemi
Silme İşlemi
Bağlantılı Liste Uygulamasının Tam Kodu
12.2. Agaç Veri Modeli
Ağaca Düğüm Ekleme
Ağacı Dolaşma/Düğümleri Listeleme/Arama Algoritmasi
Düğüm Silme/Çıkartma Algoritması
Düğüm Bilgisini Hazırlama
İkili Ağaç Uygulamasının Tam Kodu
12.3. Graf Veri Modeli
12.4. Durum Makinası Veri Modeli
12.5. Veritabanında Ilişkisel Veri Modeli
12.6. Ağ Veri Modeli
12.7. Özet
12.8. Sorular
 
BÖLÜM 13. C DİLİNE HAS ÖZELLİKLER
13.1. İşaretçiler (Pointers)
13.1.1 İşaretçi Değiskenler Üzerinde Aritmetik İşlemler
13.1.2. İşaretçilerin Karşılaştırılması
13.1.3. İşaretçi ve Diziler Arasındaki İlişki
13.1.4. İşaretçiyle Fonksiyon Çağırma
13.2. Arka Planda Denetimsizlik
13.3. Kütüphane Ekleme Kolaylığı
13.4. Özet
13.5. Sorular
 
BÖLÜM 14. SÖZCE (STRING) VE KARAKTER FONKSİYONLARI
14.1. Sözce Fonksiyonları
14.1.1. Sözce Karsilastirma
14.1.2. Sözce Kopyalama
14.1.3. Sözce Birleştirme
14.1.4. Sözce Içerisinde Sözce veya Karakter Arama
14.1.5. Sözceden Sayısala Dönüsüm
14.1.6. Diger Sözce Fonksiyonları
14.2. Bellek Fonksiyonları
14.3. Karakter Fonksiyonları
14.4. Özet
14.5. Sorular
 
BÖLÜM 15. C FONKSİYONLARI ÜZERİNE AYRINTI
15.1. Fonksiyon Tanimi ve Bildirimi
15.2. Fonksiyonlara Parametre Aktarımı
15.3. Fonksiyona Degisik Sayida Parametre Aktarımı
15.4. Ana Programa/main()'e Parametre Aktarımı
15.5. Fonksiyonların İşaretçiyle Çağrılması
15.6. Baslik (Header) Dosyalari (*.h)
15.6.1. Standart Başlık Dosyaları
15.6.2. Makro Fonksiyon/Kütüphane Fonksiyonu?
15.6.3. Özel Başlık Dosyası Oluşturma
15.7. Özet
15.8. Sorular
 
BÖLÜM 16. MATEMATİK FONKSİYONLARI VE UYGULAMALARI
16.1. Matematiksel Fonksiyonlar
16.1.1. Trigonometrik Fonksiyonlar
16.1.2. Yuvarlatma Fonksiyonları
16.1.3. Logaritmik ve Üssel Fonksiyonlar
16.1.4. Mutlak Değer, Bölme, Karekök ve Rasgele Sayı Fonksiyonları
16.2. Çeşitli UUygulamalar
Faktöriyel Hesabı
İkinci Dereceden Denklemin Kökleri
OBEB Bulunması
OKEK Bulunması
Aritmetik/Geometrik Ortalama
Seri Hesabı
Integral Hesabı
Basit Differansiyel Denklem Hesabı
16.3. Özet
16.4. Sorular
 
BÖLÜM 17. DENETIM VE HATA AYIKLAMA FONKSİYONLARI 
17.1. Ayrıcalıklı Durum Denetimi
17.2. Hata Ayıklama Fonksiyonları
17.3. Yerel Olmayan Dallanma Fonksiyonları
17.4. Özel Amaçlı Fonksiyon Sonlandırma Fonkisyonları
17.5 Özet
17.6. Sorular
 
BÖLÜM 18. TARIH/ZAMAN VE YERELLEŞTİRME FONKSİYONLARI
18.1. Tarih/Zaman Fonksiyonları
18.2. Yerellestirme Fonksiyonları
18.3. Özet
18.4. Sorular
 
BÖLÜM 19. İŞLETİM SİSTEMİNE DAYALI UYGULAMALAR
19.1. İşletim Sistemiyle Etkileşen Birkaç Fonksiyon
19.1 Ağ Programlama
19.3. Sorular
 
BÖLÜM 20. C Dili Önişlemcileri (PREPROCESSOR) 
20.1. Önişlemci #define
20.2. Önişlemci #undef
20.3. Önişlemciler #include
20.4. Önişlemciler #if, #else, #endif, #elif, #ifdef ve #ifndef
20.5. Önişlemci #line
20.6. Önişlemciler #error ve #pragma
20.7. Özet
20.8. Sorular

BÖLÜM 21. PROGRAM TASARIMINDA ÇOK KARŞILAŞILAN HATALAR  

KAYNAKÇA

DİZİN

Türkiye İş Bankası - Maximum Kart
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4
45 TL 90 TL
30 TL 90 TL
22.5 TL 90 TL
YORUMLARSize Yorumunuzu Yazın

Bu Ürünü Nasıl Buldunuz ?

YORUMLARA GÖZ ATIN
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi
BENZER ÜRÜNLER
% 25
Yazılımcılar için Programlama Seti
ISBN: 201-619-9701-14-5, Türkçe, 2021, 3040 sayfa, (15x21 cm2), 1. hamur kağıt.
396,00
297,00
% 15
Python ile Programlamaya Giriş
ISBN: 978-975-0267-15-4, Türkçe, 2021, 200 sayfa, (16x24 cm2), 1. hamur kağıt.
50,00
42,50
% 25
Kuantum Hesaplayıcılar
ISBN: 978-605-2118-67-2, Türkçe, 2021, 208 sayfa, (15x21 cm2), 1. hamur kağıt.
48,00
36,00
% 15
Derin Java 9
ISBN: 978-605-033-086-1, Türkçe, 2020, 272 sayfa, (17x24 cm2), kitap kağıdı.
63,00
53,55
% 25
Entity Framework İle Modern Veri Erişimi
ISBN: 978-605-211-866-5, Türkçe, 2021, 248 sayfa, (15x21 cm2), kitap kağıdı.
48,00
36,00
% 25
Python Projeler ve Popüler Kütüphaneler
ISBN: 978-605-211-861-0, Türkçe, 2020, 704 Sayfa, (15x21 cm2), Kitap Kağıdı.
100,00
75,00
% 25
Articulate 360 İle Dijital İçerik Geliştirme
ISBN: 978-605-2118-65-8, Türkçe, 2021, 168 sayfa, (15x21 cm2), 1. hamur kağıt.
40,00
30,00
% 25
Yeni Başlayanlar İçin 3DS Max Mimari Modelleme
ISBN: 978-605-211-848-1 Türkçe, 2020, 384 sayfa, (15x21 cm2), Kitap Kapağı.
60,00
45,00
% 25
Her Yönüyle Python
ISBN: 978-605-911-850-4, Türkçe, 2021, 736 sayfa, (15x21 cm2), Kitap Kapağı.
84,00
63,00
% 20
Sorgularla Adım Adım Sql Server
ISBN: 978-625-7066-08-2, Türkçe, 2020, 320 sayfa, (15x21 cm2), Kitap Kapağı.
65,00
52,00
% 20
Sıfırdan Uzmanlığa Python Programlama
ISBN: 978-625-7066-07-5, Türkçe, 2020, 520 sayfa, (15x21 cm2), Kitap Kapağı.
140,00
112,00
% 20
APP Inventor ile Mobil Uygulamalar
ISBN: 978-605-489-853-4, Türkçe, 2019, 160 sayfa, (15x21 cm2), kitap kağıdı.
60,00
48,00
% 20
Yeni Başlayanlar ve Çocuklar için C# Programlama
ISBN: 978-605-489-871-8, Türkçe, 2019, 176 sayfa, (15x21 cm2), kitap kağıdı.
80,00
64,00
% 20
Python Eğitim Kitabı
ISBN: 978-605-489-870-1, Türkçe, 2019, 560 sayfa, (16,5x24 cm2), kitap kağıdı.
150,00
120,00
% 20
Kotlin ile Android Programlama
ISBN: 978-605-489-872-5, Türkçe, 2019, 432 sayfa, (15x21 cm2), kitap kağıdı.
120,00
96,00