0

Sepetinizde 0 ürün bulunmaktadır.

Toplam
0,00
   
 
 
 
 
     

Temel İşletme
Temel İşletme
ISBN: 978-605-4220-87-8, Türkçe, Ağustos 2015, 336 sayfa, (16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt.
 • Yazar:Arman T. TEVFİK (Prof. Dr.)
  Sezen ÖZEK (Ph.D)
 • Liste Fiyatı : 390,00
 • 335,40
 • Ürün İndirim Oranı : % 14
 • İndirimli Fiyatı :335,40
  KAZANCINIZ :
 • Yayınevi :Papatya Bilim Yayınevi
 • Stok Durumu :
Satışta
Adet
Bu kitap, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile meslek yüksekokullarında tek dönem okutulan “temel işletme” ve “işletmeye giriş” gibi derslerde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Kitapta önce işletmenin tanıtımı yapılıp sonra işletmelerin hukuksal biçimleri, işletmenin çevresi incelenmekte ve daha sonra yönetim, muhasebe, finans, pazarlama, üretim, insan kaynakları ve bilişim sistemleri gibi işletmeciliğin çeşitli uzmanlık alanlardaki konular ve işlevler temel düzeyinde ele alınmaktadır.

Kitabımızda bölüm sonlarında konular kısaca özetlenmekte ve zengin sorularla konunun pekişmesi sağlanmaktadır; bölüm sonlarındaki sorular kavramsal ve uygulama soruları olarak ayrı ayrı hazırlanmıştır.

Kitapta, firma değerlemesi ve işletme işlevlerinin bütünleştirilmesi gibi konular üzerinde de durulmaktadır. Ayrıca öğrencilerin konuyu daha iyi anlamaları için kitap sonuna "işletme terimleri sözlüğü" eklenmiştir.
---------------------------
İÇİNDEKİLER

SUNUŞ
1 İŞLETMENİN (İŞİN) PLANLANMASI
1.1 GİRİŞ
1.2 İŞLETMENİN TANIMLANMASI VE ÖNEMLİ İŞLETME KARARLARI
1.3 İŞLETMENİN AMAÇLARI
1.4 İŞLETME TÜRLERİ
İş Konularına Göre İşletmeler
Müşterilerine Göre İşletmele
Sanayiye Göre İşletmeler
Sermaye Yapılarına Göre İşletmeler
Hukuksal Biçimlerine Göre İşletmeler
Büyüklüklerine Göre İşletmeler
İşletmeler Arası Anlaşmalar ve Birliklere Göre İşletmeler
Yerelden Küresele İşletmeler
1.5 ÖNEMLİ ÇIKARDAŞLAR
İşletme Sahipleri
Borç verenler
İşgörenler (Çalışanlar)
Tedarikçiler
Müşteriler
1.6 İŞLETMENİN ÖNEMLİ İŞLEVLERİ
1.7 GİRİŞİMCİ OLMAK
1.8 İŞ DÜŞÜNCESİN YARATILMASI
1.9 İŞ PLANININ GELİŞTİRİLMESİ
İş Planının Geliştirme Aşamaları
İş Planının Değerlendirilmesi
1.10 YATIRIM PROJELERİ
1.11 ÖZET
1.12 KAVRAMSAL SORULAR
1.13 UYGULAMA SORULARI

2 İŞLETMENİN HUKUKSAL BİÇİMİNİN SEÇİLMESİ
2.1 GİRİŞ
2.2 İŞLETMENİN HUKUKSAL BİÇİMİNİN SEÇİLMESİNDE GÖZ ÖNÜNE ALINMASI GEREKEN KONULAR
2.3 İŞLETMELERDE HUKUKSAL BİÇİMLER, BUNLARIN SAKINCA VE ÜSTÜNLÜKLERİ
2.4 İŞLETMENİN HUKUKSAL BİÇİMİNİN GETİRİ ORANINA VE RİSKE ETKİSİ
2.5 VAR OLAN İŞLETMELERDE SAHİPLİK NASIL EDİNİLİR?
2.6 FRANCHISING
2.7 ÖZET
2.8 KAVRAMSAL SORULAR
2.9 UYGULAMA SORULARI

3 İŞLETMENİN ÇEVRESİ
3.1 GİRİŞ
3.3 KÜRESEL ORTAM
Uluslararası İşletmeciliği Güdüleyen Etmenler
Küresel Fırsatlar
Yabancı İşletmelerin Ulusal Ekonomilerdeki Yatırımları
Uluslararası İşletmecilik
Ödemeler Dengesi
İş/Yatırım Yapılan Ülke Koşullarının İşletmeye Etkileri
Kambiyo Kurları
Kambiyo Kurlarının İşletme Başarımında Etkisi
3.4 EKONOMİK ORTAM
Makroekonomik Etkiler
Pazar Fiyatlarının Belirlenmesi
Pazar Fiyatlarını Etkileyen Etmenler
Ekonomik Ortama Devletin Etkisi
3.5 SANAYİYE ÖZGÜ ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sanayi Özellikleri
Sanayiden Kaynaklanan Risklere Açıklık
Sanayi İçinde Rekabet
3.6 ÖZET
3.7 KAVRAMSAL SORULAR
3.8 UYGULAMA SORULARI

4 YÖNETİM
4.1 GİRİŞ
4.2 ETKİN YÖNETİM VE YÖNETİMDE ÇEŞİTLİ DÜZEYLER
4.3 YÖNETİCİLERİN İŞLEVLERİ
Planlama
Örgütleme
Görevlerin Bölümlere Atanması
Bölümlerarası Bilgi Akışı
Önderlik
Denetleme
Yönetim İşlevlerinin Bütünleştirilmesi
Yönetsel Beceriler
Etkin Zaman Yönetimi
4.5 ÖZET
4.6 KAVRAMSAL SORULAR
4.7 UYGULAMA SORULARI

5 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
5.1 GİRİŞ
5.2 GÜDÜLEME ÜZERİNE KURAMLAR
Hawthorne Araştırmaları
Maslow’un Gereksinimler Basamağı
Herzberg’in İş Doyumu (Tatmini) Araştırması
McGregor’ının X Kuramı ve Y Kuramı
Kuram Z
Beklentiler Kuramı
Eşitlik (Dürüstlük) Kuramı
Pekiştirme Kuramı
Güdülemeye Özgü Kurallar
İşgören İş Doyumu ve Güdülenmesi Nasıl Arttırılır?
5.3 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLKELERİ
Verimlilik ilkesi
İnsana Saygı İlkesi
Eşitlik İlkesi
Güvence İlkesi
Gizlilik ve Bilgilendirme İlkesi
5.4 İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI
İşgücü (Staffing) Gereksiniminin Kestirimi
İş Analizi, İş Gerekleri ve İş Tanımı
5.5 EŞİT FIRSAT SAĞLAMA
5.6 ÖDEME PAKETLERİ
5.7 İŞGÖRENLERİN BECERİLERİNİN ARTTIRILMASI
5.8 İŞGÖREN BAŞARIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Herbir İş Orunu İçin Değerlendirmenin İlgili Bireysel Ölçütlere Bölünmesi
Başarım Değerlemelerinden Sonra Yapılacak Eylemler
İşgörenler Tarafından Dava Açılması
İşgörenlerin Üstlerini Değerlendirmesi
5.9 KARİYER YÖNETİMİ VE PLANLAMASI
Bireysel Kariyer Planlama
Örgütsel Kariyer Planlaması
5.10 ÖZET
5.11 KAVRAMSAL SORULAR
5.12 UYGULAMA SORULARI

6 ÜRETİM YÖNETİMİ
6.1 GİRİŞ
6.2 ÜRETİMDE KULLANILAN VARLIKLAR (KAYNAKLAR )
6.3 İŞLETMELERDE EN UYGUN BÜYÜKLÜĞÜN (KAPASİTENİN) BELİRLENMESİ
6.4 KURULUŞ YERİNİN SEÇİMİ
6.5 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, SANAYİ SİTESİ VE SERBEST BÖLGELER
6.6 ÜRETİM SİSTEMİ TÜRLERİ
6.7 FABRİKA TASARIMI VE YERLEŞİM PLANI
6.8 ÜRETİM KONTROLÜ
Malzemelerin Satın Alınması
Stok Kontrolü
Görevlerin (İşlerin) Sıralanması ve Programlanması
Kalite Kontrol
Uluslararası Standartlar Örgütü [International Organization for Standardization (ISO)]
6.9 ÜRETİMİN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMADA ÇEŞİTLİ YÖNTEMLER
Teknoloji
Ölçek Ekonomisi
Yeniden Yapılandırma
Üretim İşlerinin Bütünleştirilmesi
6.10 ÖZET
6.11 KAVRAMSAL SORULAR
6.12 UYGULAMA SORULARI

7 BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI
7.1 BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ
7.2 BİLGİSAYAR NEDİR?
7.3 BİLGİSAYARIN KULLANIM ALANLARI
7.4 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERININ YÖNETİMİ
7.5 YENİ TEKNOLOJİLER VE ETKİLERİ
7.6 ÖZET
7.7 ÖZET
7.8 KAVRAMSAL SORULAR
7.9 UYGULAMA SORULARI

8. PAZARLAMA
8.1 GİRİŞ
8.2 PAZARLAMANIN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ
8.3 ÜRÜNLERİN YARATILMASI
Ürünler Konusunda Temel Bilgiler
Hedef Pazarın Belirlenmesi
Yeni Ürünlerin Yaratılması.
Ürünü Farklılaştırma
Ürünün Yaşam Döngüsü
8.4 FİYATLAMA
Fiyatlama Stratejileri
Fiyatlama Örneği
Diğer Fiyatlama Kararları
8.5 ÜRÜNLERİN DAĞITIMI
Dağıtım Kanalları
Taşıma Biçiminin Belirlenmesi
Dağıtım Sürecinin Hızlandırılması
Perakendeciler
Toptancılar
Dikey Kanal Bütünleşmesi
8.6 ÜRÜNLERİ TUTUNDURMA
Reklam
Kişisel Satış
Satışı Arttırıcı Çabalar
Halkla İlişkiler
Eniyi Tutundurma Karmasının Belirlenmesi
Satışçıları Yönetme
ÖZET
8.7. KAVRAMSAL SORULAR
8.8 UYGULAMA SORULARI

9. MUHASEBE VE FİNANSAL ANALİZ
9.1 GİRİŞ
9.2 MUHASEBENİN İŞLETMELERDE KULLANIMI
Finansal Muhasebe (Raporlama)
Yönetsel Muhasebesi
9.3 FİNANSAL RAPORLAMADA SORUMLULUKLAR
Denetçilerin İşlevi
Yönetim Kurulunun İşlevi
9.4 FİNANSAL TABLOLAR VE BU TABLOLARIN YORUMLANMASI
Gelir Tablosu
Bilanço
Nakit Akış Tablosu
Muhasebe Eşitliği, Temel Kavram ve Terimler
9.5 ORAN ANALİZİ
Likidite
Verimlilik
Finansal Kaldıraç
Kârlılık
Pazar Değeri
Oranların Karşılaştırılması
Oran Analizinde Bazı Yaklaşımlar
Oran Analizinin Kullanımı
Oranların Sınırlıkları
9.6 ÖZET
9.7 KAVRAMSAL SORULAR
9.8 UYGULAMA SORULARI

10. FİNANSAL YÖNETİM
10.1 GİRİŞ
10.2 FİNANSAL PİYASALAR
Yeni Menkul Değerlerin Çıkarımı
Finansal Piyasa Türleri
10.3 YATIRIM KARARLARI (SERMAYE BÜTÇELEMESİ)
Yatırım Kararları ve Bu Kararların Sınıflandırılması
Sermaye Bütçelemesinde Yapılacak İşler
Sermaye Bütçelemesi Analizi: Net Şimdiki Değer ve İç Verim Oranı Yaklaşımları
Net İşletme Sermayesine Yapılan Yatırımlar
Sermaye Bütçelemesi İle İlgili Bir Örnek
Birleşme
Kaldıraçlı Dışarıdan Ele Geçirme ve Elden Çıkarma
Kısa Süreli Yatırım Kararları
10.4 FİNANSMAN KARARLARI
Borç Finansmanı Yöntemleri
Özsermaye Finansman Yöntemleri
İşletmeler Nasıl Menkul Değer Çıkarırlar?
İskonto Oranının (Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyetini) Tahmini
Sermaye Yapısı Kararları
Temettü Politikası
10.6 ÖZET
10.7 KAVRAMSAL SORULAR
10.8 UYGULAMA SORULARI

11. İŞ AHLAKI VE TOPLUMSAL SORUMLULUK
11.1 GİRİŞ
11.2 İŞ AHLAKI VE İŞLETME KARARLARI
11.3 İŞLETMENİN MÜŞTERİLERE KARŞI SORUMLULUKLARI
11.4 İŞLETMENİN ÇALIŞANLARA KARŞI SORUMLULUKLARI
11.5 İŞLETMENİN PAYDAŞLARA KARŞI SORUMLULUKLARI
11.6 İŞLETMENİN BORÇ VERENLERE KARŞI SORUMLULUĞU
11.7 İŞLETMENİN ÇEVREYE KARŞI SORUMLULUĞU
11.8 İŞLETMENİN TOPLUMA KARŞI SORUMLULUĞU
11.9 İŞLETMENİN ULUSLARARASI ORTAMDAKİ SORUMLULUKLAR
11.10 TOPLUMSAL SORUMLULULUKLARIN MALİYETLERİ
11.11 KURUMSAL YÖNETİM
11.12 ÖZET
11.13 KAVRAMSAL SORULAR
11.14 UYGULAMA SORULARI

12. RİSK YÖNETİMİ
12.1 GİRİŞ
12.2 RİSK YÖNETİMİNDE İLGİLİ İŞLER
Riskle Açıklığın Belirlenmesi (Tanılanması)
Riske Karşı Korunma
Devlet Tarafından Sağlanan Sigorta
12.3 EKONOMİK ORTAMDAN KAYNAKLANAN İŞ RİSKİ
Sanayi Koşulları
Ekonomik Koşullar
Küresel Koşullar
12.4 EKONOMİK KOŞULLARDAN ORTAYA ÇIKAN RİSKİN ÇİTLENMESİ
Forward Sözleşme
Vadeli İşlem Sözleşmeleri (VİS)
Opsiyonlar
Swap’lar
12.5 İŞLETMEYE ÖZGÜ RİSK
12.6 DAVALARLA KARŞILAŞMAK
12.7 İŞLETME BAŞARISIZLIKLARI VE BAŞARISIZLIKLARI ÖNLEMEDE ÇARELER
12.8 ÖZET
12.9 KAVRAMSAL SORULAR
12.10 UYGULAMA SORULARI

13. İŞLETME DEĞERLEMESİ VE İŞLETME İŞLEVLERİNİN BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ
13.1 GİRİŞ
13.2 İŞLETME DEĞERLEMESİ
Beklenen Nakit Akımlarının Tahmini
İskonto Oranının (Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyetini) Tahmini
Kurum Değerinin Hesaplanması
Hisse Senedinin Değerinin Hesaplanması
13.3 İŞLETME KARARLARI VE İŞLETME DEĞERİ
Stratejik Planlama
Örgütsel Yapı
Üretim Süreci
İnsan Kaynaklarına Yönelik Kararlar ve İşletme Değeri
Pazarlama Kararları ve İşletme Değeri
Finansal Yönetim Kararları ve İşletme Değeri
13.4 İŞLETME STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
13.5 ÖZET
13.6 KAVRAMSAL SORULAR
13.7 UYGULAMA SORULARI

İŞLETM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
KAYNAKÇA
DİZİN
Türkiye İş Bankası - Maximum Kart (OOS)
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4
167.7 TL 335 TL
111.8 TL 335 TL
83.85 TL 335 TL
YORUMLARSize Yorumunuzu Yazın

Bu Ürünü Nasıl Buldunuz ?

YORUMLARA GÖZ ATIN
Yorum bulunmamaktadır
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi
BENZER ÜRÜNLER
% 10
Dijital İşletme Yönetimi ve Yapay Zeka
ISBN: 978-605-254-362-7, Türkçe, 2021, 292 sayfa, (16x24 cm2), kitap kağıdı.
150,00
135,00
% 10
Küçük İşletmelerde Sosyal Medya Yönetimi
ISBN: 978-625-709-088-9, Türkçe, 2020, 157 sayfa, (14x21 cm2), Kitap Kapağı
110,00
99,00
% 15
Alternatif Turizm
ISBN: 978-625-791-185-6, Türkçe, 2020, 378 sayfa, (16x23,5 cm2), Kitap kağıdı
280,00
238,00
% 15
KOBİ'ler İçin Dijital Dönüşüm
ISBN: 978-605-344-967-6, Türkçe, 2020, 114 sayfa, (14x20 cm2), kitap kapağı
175,00
148,75
% 10
Turizmde Ürün Çeşitlendirme
ISBN: 978-605-254-194-4, Türkçe, 2020, 302 sayfa, (16x22,5 cm2), kitap kapağı
145,00
130,50
% 15
Ticari İşletme Hukuku
ISBN: 978-975-839-669-6, Türkçe, 2019, 235 sayfa, (16x24 cm2), kitap kağıdı
110,00
93,50
% 10
Sağlık Sektörüne Yönelik Tespit ve Önerilerle Sağlık İşletmelerinde Finansal Okuryazarlık
ISBN: 978-605-327-952-5, 2019, 148 sayfa, (16x23,5 cm2), kitap kağıdı.
105,00
94,50
% 15
İşletme Finans
ISBN: 978-605-780-522-5, 2019, 376 sayfa, (16x24 cm2), kitap kağıdı.
195,00
165,75
% 10
İşletmelerde İletişim Becerileri ve İş Doyumu
ISBN: 978-605-327-924-2, Türkçe, 2019, 141 sayfa, (13,5x19,5 cm2), kitap kağıdı.
90,00
81,00
% 10
Teknoloji İnovasyon Ve Girişimcilik
ISBN: 978-605-242-412-4, Türkçe, Haziran 2019, 296 Sayfa (14,5x21,5 cm), Kitap Kapağı.
147,83
133,05
% 10
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (3.BASKI)
ISBN: 978-975-025-410-9, Türkçe, 2019, 352 sayfa, (18x24 cm2), kitap kağıdı.
300,00
270,00
% 10
İÇ SORUŞTURMA VE SUİSTİMALLERİN İNCELENMESİ
ISBN: 978-975-025-453-6, Türkçe, 2019, 96 sayfa, (14x20 cm2), kitap kağıdı.
80,00
72,00
% 10
HALKLA İLİŞKİLER VE BÜRO YÖN. (TEMEL HUKUK DİZİSİ)
ISBN: 978-975-025-398-0, Türkçe, 2019, 208 sayfa, (13x19 cm2), kitap kağıdı.
145,00
130,50
Yağcılıkta 52 Yıl
ISBN: 978-605-795-033-8, Türkçe, Mayıs 2019, 240 Sayfa (14x21 cm), Kitap Kapağı.
119,00
% 10
Çok Değişkenli İstatiksel Yöntemler ile İşletme Performansının İncelenmesi
ISBN: 978-975-436-149-0, Türkçe, Mayıs 2019, 182 Sayfa (15,5x23 cm), Kitap Kağıdı
175,00
157,50