0

Sepetinizde 0 ürün bulunmaktadır.

Toplam
0,00
   
 
 
 
 
     

Veri Yapıları ve Algoritma Temelleri
Veri Yapıları ve Algoritma Temelleri
978-975-6797-45-7, Türkçe, 3. basım, Temmuz 2015, 328 sayfa, (16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt.
  • Yazar:Sefer KURNAZ (Dr.)
  • Liste Fiyatı : 350,00
  • 301,00
  • Ürün İndirim Oranı : % 14
  • İndirimli Fiyatı :301,00
    KAZANCINIZ :
  • Yayınevi :Papatya Bilim Yayınevi
  • Stok Durumu :
Kampanya
Satışta
Adet
Bu kitap “veri yapıları ve algoritmalar” konusunu anlamak ve öğrenmek için ciddi bir başlangıç kaynağıdır. Konular, “veri yapıları ve algoritmalar”ı kapsamında aşağıdaki başlıklar altında ele alınmıştır. Herşeyden önce algoritma tasarımına ait temel bilgiler verilmiş ve SPARKS algoritma dili anlatılmıuştır; daha sonra konular herhangi bir programlama diline bağımlı kalmadan, ancak verilen örneklerin bilinen her programlama diliyle tasarlanabileceği uygulama örnekleri verilmiştir. Bu kitap üniversitelerde okutulan “Veri Yapıları ve Algoritmalar”, “Veri Yapıları” veya “Algoritmalar” dersleri için ciddi bir kaynak eserdir.
-----------------
İÇİNDEKİLER

Bölüm 1.    ALGORİTMA
1.1     Algoritma Nedir?
1.2     Algoritmanın Özellikleri
1.2.1   Etkinlik
1.2.2   Sonluluk
1.2.3   Kesinlik
1.2.4   Giriş/Çıkış Bilgisi
1.2.5   Performans Değerlendirilmesi
1.3      Algoritma Yazım Kuralları
1.3.1   Algoritma İsmi
1.3.2   Algoritmanın Yaptığı İşlem
1.3.3   İşlem Adımları
1.3.4   Açıklama
1.4      Ortak Akış Çizit Elemanları
1.5      Sparks Algoritma Dili
1.6      İfadeler ve Deyimler
1.6.1   Atama İfadesi
1.6.2   Koşullu İfadeler
1.6.3   Döngüler ve Tekrarlı İfadeler
1.7      Değişken İsimleri
1.8      Veri Yapıları
1.8.1   Diziler
1.8.2   Dinamik Bellek  
1.9      Aritmetik İşlemler ve ifadeler
1.9.1   Aritmetiksel İşlemciler
1.9.2   Mantıksal İşlemciler
1.9.3   İlişkiler ve İlişkisel İşlemciler
1.10    Katar ve Katar İşlemleri
1.11    Girdi ve Çıktılar
1.12    Alt Algoritmalar
1.12.1  Fonksiyonlar
1.12.2  “Procedure”ler
1.13     Özet
1.14     Çalışma Soruları

Bölüm 2.   DİZİLER
2.1  Bir Boyutlu Dizi
2.1.1   Tanım
2.1.2   Bir Boyutlu Dizinin Bellekte Gösterimi.
2.1.3   Bir Boyutlu Dizi ile ilgili işlemler
2.2  İki Boyutlu Dizi
2.2.1   Tanım
2.2.2   İki Boyutlu Dizinin Bellekte Gösterimi.
2.2.3   İki Boyutlu Dizi ile ilgili işlemler
2.3  Üç Boyutlu Dizi
2.3.1   Tanım
2.3.2   Üç Boyutlu Dizinin Bellekte Gösterimi.
2.3.3   Üç Boyutlu Dizi ile ilgili işlemler
2.4      Özet
2.5      Çalışma Soruları

Bölüm 3.     YIĞIN (Stack)
3.1 Yığına Eleman Ekleme/Çıkarma İşlemleri
3.1.1   Yığına Eleman Ekleme İşlemi
3.1.2   Yığından Eleman Çıkarma İşlemi
3.2 Yığının Kullanım Alanları
3.2.1   Alt Algoritma Çağırma
3.2.2   Özyineli (Rekürsif) Algoritma
3.3  İfadelerin Değerlendirilmeleri
3.4  Aritmetik İfade Biçimleri
3.4.1   İşlemciler Arada Biçimi (İşard)
3.4.2   İşlemciler Önde Biçimi.
3.4.3   İşlemciler Sonda Biçimi (İşSonda)
3.5   İşlemciler Sonda İfade Biçimi
3.5.1   İşlemciler Sonda Algoritması
3.5.2   İşlemciler Sonda İfadeyi Değerlendirme İşlemi
3.5.3   Örnek Uygulamalar
3.6   Özet
3.7   Çalışma Soruları

Bölüm 4.     Kuyruk Yapıları
4.1 Doğrusal Kuyruk yapısı
4.1.1 Doğrusal Kuyruğa Eleman Ekleme
4.1.2 Doğrusal Kuyruktan Eleman Çıkarma
4.2 Dairesel Kuyruk Yapısı
4.2.1   Dairesel Kuyruğa Eleman Ekleme
4.2.2   Dairesel Kuyruktan Eleman Çıkarma
4.3 Özel Kuyruk Yapıları
4.3.1   Her İki Tarafından Ekleme Ve Çıkarma Yapılan Kuyruk
4.3.2   Girişi Sınırlandırılmış Çift Yönlü Kuyruk
4.3.3   Çıkışı Sınırlandırılmış Çift Yönlü Kuyruk
4.4 Özet
4.5 Çalışma Soruları

Bölüm 5.     Bağlantılı    Listeler
5.1  Sıralı Liste Yapısı
5.1.1   Sıralı Listeye Eleman Ekleme
5.1.2   Sıralı Listeden Eleman Çıkarma
5.2  Boşlar Listesi
5.2.1   Boşlar Listesinin Oluşturulması
5.2.2   Düğümlerin Tanımlanması
5.2.3   Boşlar Listesine Düğüm Göndermek
5.3  Bağlantılı Liste İşlemleri
5.3.1   Tek Yönlü Sıralı Bağlantılı Liste İşlemleri
5.3.2   İki Yönlü Sıralı Bağlantılı Listeler
5.4   Bağlantılı Yığınlar
5.4.1    Bağlantılı Yığına Eleman Ekleme
5.4.2    Bağlantılı Yığından Eleman Çıkarma
5.5    Bağlantılı Kuyruklar
5.5.1    Bağlantılı Kuyruğa Düğüm Ekleme
5.5.2    Bağlantılı Kuyruk Yapısındaki Kuyruktan Düğüm Çıkarma
5.6   Özet
5.7   Çalışma Soruları

Bölüm 6. Ağaç Yapıları
6.1 Genel Yapıdaki Ağacın Gösterim Formatları
6.1.1   Genel Gösterim
6.1.2 Yuvalanmış Parantez Gösterimi
6.1.3 Yuvalanmış Küme Gösterimi
6.1.4   Dizin Tipi Gösterim
6.1.5   Ağacın Seviye Numarası Kullanarak Gösterimi
6.2 İkili Ağaçlar
6.2.1   Tanımlar
6.2.2   İkili Ağacın Oluşturulması
6.2.3   İkili Ağaç Tanımları
6.3 İkili Ağaçlar Üzerinde Yapılan İşlemler
6.3.1   İkil Ağaçları Dolaşma Algoritmaları
6.3.2   Ağaçları Özyineli Algoritmalarla Dolaşma Yöntemleri
6.4    Ağaca Düğüm Ekleme, Düğüm Çıkarma İşlemleri
6.4.1   Ağaca Düğüm Ekleme
6.4.2   Ağaçtan  Düğüm Çıkarma
6.5    Dengeli Ağaç İşlemleri
6.6    Özet
6.7    Çalışma Soruları

Bölüm 7.  Sıralama Yöntemleri
7.1 Seçmeli Sıralama Yöntemi
7.1.1   Seçmeli Sıralama Algoritması
7.1.2 Algoritmanın İşlem Adımlarının Açıklaması
7.1.3 Algoritmanın Procedure Olarak kodlanışı
7.1.4 Procedure ün işlem adımlarının açıklaması
7.1.5 Algoritmanın Karmaşıklığı
7.1.6 Algoritmanın Örnek Uygulaması
7.2  Kabarcık Sıralama Yöntemi
7.2.1   Kabarcık Sıralama Algoritması
7.2.2 Algoritmanın İşlem Adımlarının Açıklaması
7.2.3 Algoritmanın Zaman Karmaşıklığı
7.2.4 Algoritmanın Örnek Uygulaması
7.2.5 Algoritmanın Procedure Olarak kodlanışı
7.2.6 Procedure’ün işlem adımlarının açıklaması
7.4   Çabuk Sıralama Yöntemi
7.4.1   Çabuk Sırala Algoritması
7.4.2 Algoritmanın İşlem Adımlarının Açıklaması
7.4.3 Algoritmanın Etkinliği
7.4.4   Örnek Uygulama
7.4.5 Algoritmanın Procedure Olarak Kodlanması
7.5   Birleştirme ve Birleştirme İle Sıralama Yöntemi
7.5.1   Sıralı İki Ayrı Dizinin Tek Dizide sıralı olarak birleştirilmesi
7.5.2 Algoritmanın İşlem Adımlarının Açıklaması
7.5.3   Tek Dizi İçinde İki Dizinin Birleştirilmesi
7.5.4 Algoritmanın İşlem Adımlarının Açıklaması
7.5.5   Tek dizi içinde sıralı iki diziyi birleştirerek sıralama
7.5.6   Tek diziyi intervallere ayırarak birleştirerek sıralama
7.5.7 Algoritma.7.5.3 ün İşlem Adımlarının Açıklaması
7.5.8   Ana Algoritma
7.5.9 Algoritma.7.5.4'ün İşlem Adımlarının Açıklaması
7.5.10    Algoritmanın Zaman Analizi
7.6    Özet
7.7    Çalışma Soruları

Bölüm 8.  Arama Yöntemleri
8.1    Doğrusal Arama Yöntemi
8.1.1 Doğrusal Arama Algoritması
8.1.2 Algoritmanın İşlem Adımlarının Açıklaması
8.1.3 Algoritmanın Performans Değerlendirilmesi
8.1.4 Algoritmasının Procedure şeklinde kodlanması
8.2 İkili Arama Yöntemi
8.2.1 İkili Arama Yöntemi Algoritması
8.2.2 Algoritmanın İşlem Adımlarının Açıklaması
8.2.3 İkili Arama Algoritmasının Procedure Olarak Yazılması
8.2.4 Algoritmanın Performans Değerlendirilmesi
8.3 Ağaç Arama Yöntemi
8.3.1 Ağaç Arama Algoritması
8.3.2 Algoritmanın İşlem Adımlarının Açıklaması
8.3.3 Algoritmanın Procedure Şeklinde Yazılması
8.3.4 Algoritmanın Performans Değerlendirilmesi
8.4 Özet
8.5  Çalışma Soruları

Bölüm 9.  VeriSeti Yapıları ve Ulaşım Teknikleri
9.1 VeriSeti ve Donanım
9.1.1 Manyetik Teyp Ünitesi.
9.1.2 Manyetik Disk Ünitesi
9.1.3   Disket Ünitesi
9.1.4   Yoğun Disk Ünitesi
9.2 Veri Setleri Yapıları
9.3 VeriSeti düzenleme Teknikleri
9.3.1   Ardışık VeriSeti
9.3.2 İndekslenmiş Ardışık VeriSeti
9.3.3 Doğrudan Erişimli VeriSeti
9.4 Özet
9.5 Çalışma Soruları

Bölüm 10.  Graf Yapıları
10.1    Tanımlar
10.2    Altgraflar
10.2.1 Altgrafların Düğüm (d) Kenar (K) İle Gösterimi
10.3    Yönlü Graf Yapıları
10.4    Yönsüz Graf Yapıları
10.5    Graf Yapılarının Gösterimleri.
10.5.1   Komşuluk Matrisi
10.5.2   Komşuluk (Bağlantı) Listeleri
10.5.3   Ayrı Altgraflardan Oluşan Yönsüz Graflar
10.5.4   Ters Komşuluk (Ters Bağlantı) Listeleri
10.6    Maliyetli Graflarda Veri Gösterimi
10.7    Özet
10.8    Çalışma Soruları

Kaynakça
Dizin
Türkiye İş Bankası - Maximum Kart (OOS)
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4
150.5 TL 301 TL
100.33 TL 301 TL
75.25 TL 301 TL
YORUMLARSize Yorumunuzu Yazın

Bu Ürünü Nasıl Buldunuz ?

YORUMLARA GÖZ ATIN
Yorum bulunmamaktadır
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi
BENZER ÜRÜNLER
% 10
Yapay Zeka
ISBN: 978-975-0265-89-1, Türkçe, 2021, 816 sayfa, (18x24 cm2), 1. hamur kağıt.
795,00
715,50
% 20
Simulink 10.1 ve Uygulamaları
ISBN: 978-625-449-073-6, Türkçe, 2020, 328 sayfa, (19,5x23,5 cm2), Kitap Kapağı.
200,00
160,00
XVI. Türkiye'de İnternet Konferansı Bildirileri Kitapçığı
30 Kasım-2 Aralık 2011, Türkçe, 472 sayfa, (16x22 cm2), kitap kapağı
155,00
% 20
C# Çözümlü Soru Bankası
ISBN: 978-605-211-835-1, Türkçe, Nisan 2019, 344 Sayfa (15x21 cm), kitap kapağı
150,00
120,00
% 20
Biraz Daha YouTube'ta Video İzleyebilir Miyim?
ISBN: 978-605-2263-47-1, Türkçe, 1. baskı 2019, 24 Sayfa(22x22 cm), kitap kapağı
50,00
40,00
Akademik Bilişim 2012
XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildiri Kitabı, ISBN:978-605-4397-14, Türkçe, 2012, 565 sayfa, (16,5x24 cm2), 80 gr. I. Hamur kağıt, sert kapak.
59,58
% 15
Sayısal Sinyal İşleme 101 / Digital Signal Processing 101
ISBN: 978-605-133-309-0, Çeviri: Abdurrahman KARAMANCIOĞLU, Türkçe, 2012, 278 sayfa, (17x24 cm2), kitap kağıdı.
89,00
75,65
% 15
Mikro İşlemciler Ve Mikro Denetleyiciler
ISBN: 978-605-395-0462, Türkçe, 2007, 162 sayfa, (16x24 cm2), kitap kağıdı.
114,80
97,58
% 15
Masaüstü Yayıncılıkta Baskı Öncesi Hazırlık
ISBN: 9789-94-416-5310, Türkçe, 2007, 218 sayfa, (16x24 cm2), kitap kağıdı.
175,00
148,75
% 10
Yapay Zeka
ISBN: 978-9750-22-0340, Türkçe, 2016, 792 sayfa, (20x23 cm2), kitap kağıdı.
795,00
715,50
% 20
Bilişim Matematiği - Uygulamalı Ayrık Matematik
ISBN: 978-605-4220-93-9 , 14. basım, 2019, 408 sayfa, (18,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt
550,00
440,00
Akademik Bilişim 2010
XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildiri Kitabı, 2 Cilt, Renkli, ISBN:978-605-4397-14-3, Türkçe, 1. Basım, 2011, 414+410 sayfa, (16,5x24 cm2), 80 gr. I. Hamur kağıt.
110,00
% 10
Visual C#.Net ve DirectX ile Oyun Programlama
ISBN: 978-975-8878-39-0, Türkçe, 1. basım, 2008, 267 sayfa, (16x24 cm2), 1. Hamur.
123,00
110,70